iślandzkaja
stela
finskaja
varastaa
farerskaja
 
narveskaja
(nynorsk)

stela
švedzkaja
stjäla
narveskaja
(bokmål)

stjele
estonskaja
 
šatlandzkaja
 
liŭskaja
 
łatyskaja
zagt
łathalskaja
zagt
litoŭskaja
võgti
dackaja
 
menskaja
 
biełaruskaja
красці
kraści
kašubskaja
 
irlandzkaja
goid
fryskaja
 
valijskaja
 
anhielskaja
steal
polskaja
kraść
kornskaja
 
niderlandzkaja
stelen
nižniełužyckaja
kšadnuś
vierchnie­łužyckaja
kradnyć
bretonskaja
 
maskalskaja
воровать
(vorovat’)
niamieckaja
stehlen
ukrainskaja
красти
(krasty)
luksemburskaja
 
českaja
krást
słavackaja
kradnúť
francuskaja
voler
krymska­tatarskaja
 
vuhorskaja
lop
retaramanskaja
engular
rumynskaja
fura
słavienskaja
krasti
fryulskaja
 
charvackaja
krasti
serbskaja
красти
krasti
halicyjskaja
 
baskonskaja
lapurtu +, ebatsi
katalonskaja
robar
italjanskaja
rubare
baŭharskaja
крада
(krada)
makiedonskaja
краде
(krade)
karsykanskaja
 
albanskaja
 
tureckaja
 
hišpanskaja
robar +, hurtar
partuhalskaja
 
sardynskaja
 
aksytanskaja
raubar +, panar
hreckaja
κλέβω
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
byśtaoła
paŭnoč­na­sa­am­skaja
suoládit
« krasavik    |    krevetka »

kielckija

šatlandzkaja 
irlandzkajagoid
menskaja 
valijskaja 
kornskaja 
bretonskaja 

ramanskija

partuhalskaja 
halicyjskaja 
hišpanskajarobar +, hurtar
katalonskajarobar
aksytanskajaraubar +, panar
francuskajavoler
karsykanskaja 
sardynskaja 
italjanskajarubare
fryulskaja 
retaramanskajaengular
rumynskajafura

hiermanskija

iślandzkajastela
farerskaja 
švedzkajastjäla
narveskaja nyn.stela
narveskaja bok.stjele
dackaja 
niamieckajastehlen
luksemburskaja 
vilamoŭskajabyśtaoła
niderlandzkajastelen
fryskaja 
anhielskajasteal

słavianskija

maskalskajaворовать (vorovat’)
ukrainskajaкрасти (krasty)
biełaruskajaкрасці / kraści
polskajakraść
kašubskaja 
nižniełužyckajakšadnuś
vierchnie­łužyckajakradnyć
českajakrást
słavackajakradnúť
słavienskajakrasti
charvackajakrasti
serbskajaкрасти / krasti
makiedonskajaкраде (krade)
baŭharskajaкрада (krada)

bałtyjskija

litoŭskajavõgti
łathalskajazagt
łatyskajazagt

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskaja 
finskajavarastaa
paŭnoč­na­sa­am­skajasuoládit
vuhorskajalop

ciurskija

krymska­tatarskaja 
tureckaja 

baskonskajalapurtu +, ebatsi
albanskaja 
hreckajaκλέβω
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.