iślandzkaja
lykill
finskaja
avain
farerskaja
lykil
narveskaja
(nynorsk)

nykel
švedzkaja
nyckel
narveskaja
(bokmål)

nøkkel
estonskaja
võti
šatlandzkaja
iuchair
liŭskaja
võţīm
łatyskaja
atslēga
łathalskaja
atslāgs
litoŭskaja
rãktas
dackaja
nøgle
menskaja
ogher
biełaruskaja
ключ
kluč
kašubskaja
klucz
irlandzkaja
eochair
fryskaja
kaai
valijskaja
allwedd
anhielskaja
key
polskaja
klucz
kornskaja
alhwedh
niderlandzkaja
sleutel
nižniełužyckaja
kluc
vierchnie­łužyckaja
kluč
bretonskaja
alc’hwez
maskalskaja
ключ
(ključ)
niamieckaja
Schlüssel
ukrainskaja
ключ
(kliuč)
luksemburskaja
Schlëssel
českaja
klíč
słavackaja
kľúč
francuskaja
clé +, clef
krymska­tatarskaja
anahtar
vuhorskaja
kulcs
retaramanskaja
clav
rumynskaja
cheie
słavienskaja
ključ
fryulskaja
clâf
charvackaja
ključ
serbskaja
кључ
ključ
halicyjskaja
chave
baskonskaja
giltza
katalonskaja
clau
italjanskaja
chiave
baŭharskaja
ключ
(klyuch)
makiedonskaja
клуч
(kluč)
karsykanskaja
chjave
albanskaja
çelës
tureckaja
anahtar
hišpanskaja
llave
partuhalskaja
chave
sardynskaja
 
aksytanskaja
clau
hreckaja
κλειδί
tamaziht
 
arabskaja
مفتاح‎
maltyjskaja
ċavetta
vilamoŭskaja
śłysuł
paŭnoč­na­sa­am­skaja
čoavdda
« kleić    |    kniha »

kielckija

šatlandzkajaiuchair
irlandzkajaeochair
menskajaogher
valijskajaallwedd
kornskajaalhwedh
bretonskajaalc’hwez

ramanskija

partuhalskajachave
halicyjskajachave
hišpanskajallave
katalonskajaclau
aksytanskajaclau
francuskajaclé +, clef
karsykanskajachjave
sardynskaja 
italjanskajachiave
fryulskajaclâf
retaramanskajaclav
rumynskajacheie

hiermanskija

iślandzkajalykill
farerskajalykil
švedzkajanyckel
narveskaja nyn.nykel
narveskaja bok.nøkkel
dackajanøgle
niamieckajaSchlüssel
luksemburskajaSchlëssel
vilamoŭskajaśłysuł
niderlandzkajasleutel
fryskajakaai
anhielskajakey

słavianskija

maskalskajaключ (ključ)
ukrainskajaключ (kliuč)
biełaruskajaключ / kluč
polskajaklucz
kašubskajaklucz
nižniełužyckajakluc
vierchnie­łužyckajakluč
českajaklíč
słavackajakľúč
słavienskajaključ
charvackajaključ
serbskajaкључ / ključ
makiedonskajaклуч (kluč)
baŭharskajaключ (klyuch)

bałtyjskija

litoŭskajarãktas
łathalskajaatslāgs
łatyskajaatslēga

fina-vuhorskija

liŭskajavõţīm
estonskajavõti
finskajaavain
paŭnoč­na­sa­am­skajačoavdda
vuhorskajakulcs

ciurskija

krymska­tatarskajaanahtar
tureckajaanahtar

baskonskajagiltza
albanskajaçelës
hreckajaκλειδί
maltyjskajaċavetta
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.