iślandzkaja
hengilás
finskaja
riippulukko
farerskaja
heingilás
narveskaja
(nynorsk)

hengelås
švedzkaja
hänglås
narveskaja
(bokmål)

hengelås
estonskaja
tabalukk
šatlandzkaja
glas-chrochaidh
liŭskaja
tabā
łatyskaja
piekaramā slēdzene
łathalskaja
 
litoŭskaja
spynà
dackaja
hængelås
menskaja
glass croghee
biełaruskaja
вісячы замак
visiačy zamak
kašubskaja
kłódka
irlandzkaja
glas fraincín +, glas crochta
fryskaja
hingelslot
valijskaja
clo
anhielskaja
padlock
polskaja
kłódka
kornskaja
 
niderlandzkaja
hangslot
nižniełužyckaja
pyto
vierchnie­łužyckaja
 
bretonskaja
krabotinell
maskalskaja
навесной замок
(navesnoj zamok)
niamieckaja
Vorhängeschloss
ukrainskaja
навісний замок
(navisnyj zamok)
luksemburskaja
Klauschter
českaja
visací zámek
słavackaja
 
francuskaja
cadenas
krymska­tatarskaja
asma kilit
vuhorskaja
lakat
retaramanskaja
serra da segirezza
rumynskaja
lacăt
słavienskaja
obešanka
fryulskaja
 
charvackaja
lokot
serbskaja
катанац
katanac
halicyjskaja
cadeado
baskonskaja
giltzarrapo
katalonskaja
cadenat
italjanskaja
lucchetto
baŭharskaja
катинар
(katinar)
makiedonskaja
катанец
(katanec)
karsykanskaja
lucchettu
albanskaja
dry
tureckaja
asma kilit
hišpanskaja
candado
partuhalskaja
cadeado
sardynskaja
 
aksytanskaja
cadenat
hreckaja
λουκέτο
tamaziht
 
arabskaja
قفل
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
heaŋgalohkka
« vinahrad    |    visieć »

kielckija

šatlandzkajaglas-chrochaidh
irlandzkajaglas fraincín +, glas crochta
menskajaglass croghee
valijskajaclo
kornskaja 
bretonskajakrabotinell

ramanskija

partuhalskajacadeado
halicyjskajacadeado
hišpanskajacandado
katalonskajacadenat
aksytanskajacadenat
francuskajacadenas
karsykanskajalucchettu
sardynskaja 
italjanskajalucchetto
fryulskaja 
retaramanskajaserra da segirezza
rumynskajalacăt

hiermanskija

iślandzkajahengilás
farerskajaheingilás
švedzkajahänglås
narveskaja nyn.hengelås
narveskaja bok.hengelås
dackajahængelås
niamieckajaVorhängeschloss
luksemburskajaKlauschter
vilamoŭskaja 
niderlandzkajahangslot
fryskajahingelslot
anhielskajapadlock

słavianskija

maskalskajaнавесной замок (navesnoj zamok)
ukrainskajaнавісний замок (navisnyj zamok)
biełaruskajaвісячы замак / visiačy zamak
polskajakłódka
kašubskajakłódka
nižniełužyckajapyto
vierchnie­łužyckaja 
českajavisací zámek
słavackaja 
słavienskajaobešanka
charvackajalokot
serbskajaкатанац / katanac
makiedonskajaкатанец (katanec)
baŭharskajaкатинар (katinar)

bałtyjskija

litoŭskajaspynà
łathalskaja 
łatyskajapiekaramā slēdzene

fina-vuhorskija

liŭskajatabā
estonskajatabalukk
finskajariippulukko
paŭnoč­na­sa­am­skajaheaŋgalohkka
vuhorskajalakat

ciurskija

krymska­tatarskajaasma kilit
tureckajaasma kilit

baskonskajagiltzarrapo
albanskajadry
hreckajaλουκέτο
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.