iślandzkaja
kaffi
finskaja
kahvi
farerskaja
kaffi
narveskaja
(nynorsk)

kaffi
švedzkaja
kaffe
narveskaja
(bokmål)

kaffe
estonskaja
kohv
šatlandzkaja
cofaidh
liŭskaja
kaffe
łatyskaja
kafija
łathalskaja
kopejs
litoŭskaja
kavà
dackaja
kaffe
menskaja
caffee
biełaruskaja
кава
kava
kašubskaja
kawa
irlandzkaja
caife
fryskaja
kofje
valijskaja
coffi
anhielskaja
coffee
polskaja
kawa
kornskaja
koffi
niderlandzkaja
koffie
nižniełužyckaja
kafej
vierchnie­łužyckaja
kofej
bretonskaja
kafe
maskalskaja
кофе
(kofe)
niamieckaja
Kaffee
ukrainskaja
кава
(kava)
luksemburskaja
Kaffi
českaja
káva
słavackaja
káva
francuskaja
café
krymska­tatarskaja
qave
vuhorskaja
kávé
retaramanskaja
café
rumynskaja
cafea
słavienskaja
kava
fryulskaja
cafè
charvackaja
kava
serbskaja
кафа
kafa
halicyjskaja
café
baskonskaja
kafe
katalonskaja
cafè
italjanskaja
caffè
baŭharskaja
кафе
(kafe)
makiedonskaja
кафе
(kafe)
karsykanskaja
caffè
albanskaja
kafe
tureckaja
kahve
hišpanskaja
café
partuhalskaja
café
sardynskaja
 
aksytanskaja
cafè
hreckaja
καφές
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
kafè
vilamoŭskaja
kafy
paŭnoč­na­sa­am­skaja
káffe +, gáffe
« kaŭnier    |    kaviarnia »

kielckija

šatlandzkajacofaidh
irlandzkajacaife
menskajacaffee
valijskajacoffi
kornskajakoffi
bretonskajakafe

ramanskija

partuhalskajacafé
halicyjskajacafé
hišpanskajacafé
katalonskajacafè
aksytanskajacafè
francuskajacafé
karsykanskajacaffè
sardynskaja 
italjanskajacaffè
fryulskajacafè
retaramanskajacafé
rumynskajacafea

hiermanskija

iślandzkajakaffi
farerskajakaffi
švedzkajakaffe
narveskaja nyn.kaffi
narveskaja bok.kaffe
dackajakaffe
niamieckajaKaffee
luksemburskajaKaffi
vilamoŭskajakafy
niderlandzkajakoffie
fryskajakofje
anhielskajacoffee

słavianskija

maskalskajaкофе (kofe)
ukrainskajaкава (kava)
biełaruskajaкава / kava
polskajakawa
kašubskajakawa
nižniełužyckajakafej
vierchnie­łužyckajakofej
českajakáva
słavackajakáva
słavienskajakava
charvackajakava
serbskajaкафа / kafa
makiedonskajaкафе (kafe)
baŭharskajaкафе (kafe)

bałtyjskija

litoŭskajakavà
łathalskajakopejs
łatyskajakafija

fina-vuhorskija

liŭskajakaffe
estonskajakohv
finskajakahvi
paŭnoč­na­sa­am­skajakáffe +, gáffe
vuhorskajakávé

ciurskija

krymska­tatarskajaqave
tureckajakahve

baskonskajakafe
albanskajakafe
hreckajaκαφές
maltyjskajakafè
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.