iślandzkaja
hattur
finskaja
hattu
farerskaja
hattur
narveskaja
(nynorsk)

hatt
švedzkaja
hatt
narveskaja
(bokmål)

hatt
estonskaja
kübar
šatlandzkaja
ad
liŭskaja
kibār
łatyskaja
cepure
łathalskaja
zīmineica
litoŭskaja
skrybėlė̃
dackaja
hat
menskaja
edd
biełaruskaja
капялюш
kapialuš
kašubskaja
kłobùk
irlandzkaja
hata
fryskaja
hoed
valijskaja
het
anhielskaja
hat
polskaja
kapelusz
kornskaja
hat
niderlandzkaja
hoed
nižniełužyckaja
kłobyk
vierchnie­łužyckaja
kłobuk
bretonskaja
tog
maskalskaja
шляпа
(šljapa)
niamieckaja
Hut
ukrainskaja
капелюх
(kapeliuch)
luksemburskaja
Hutt
českaja
klobouk
słavackaja
klobúk
francuskaja
chapeau
krymska­tatarskaja
şlâpa
vuhorskaja
kalap
retaramanskaja
chapè
rumynskaja
pălărie
słavienskaja
klobuk
fryulskaja
cjapiel
charvackaja
šešir +, klobuk
serbskaja
шешир
šešir
halicyjskaja
 
baskonskaja
kapela
katalonskaja
barret
italjanskaja
cappello
baŭharskaja
шапка
(shapka)
makiedonskaja
шешир
(šešir)
karsykanskaja
 
albanskaja
 
tureckaja
şapka
hišpanskaja
sombrero
partuhalskaja
chapéu
sardynskaja
 
aksytanskaja
capèl
hreckaja
καπέλο
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
kappell
vilamoŭskaja
hüt
paŭnoč­na­sa­am­skaja
háhtta
« kapáć    |    kaptur, kapiušon »

kielckija

šatlandzkajaad
irlandzkajahata
menskajaedd
valijskajahet
kornskajahat
bretonskajatog

ramanskija

partuhalskajachapéu
halicyjskaja 
hišpanskajasombrero
katalonskajabarret
aksytanskajacapèl
francuskajachapeau
karsykanskaja 
sardynskaja 
italjanskajacappello
fryulskajacjapiel
retaramanskajachapè
rumynskajapălărie

hiermanskija

iślandzkajahattur
farerskajahattur
švedzkajahatt
narveskaja nyn.hatt
narveskaja bok.hatt
dackajahat
niamieckajaHut
luksemburskajaHutt
vilamoŭskajahüt
niderlandzkajahoed
fryskajahoed
anhielskajahat

słavianskija

maskalskajaшляпа (šljapa)
ukrainskajaкапелюх (kapeliuch)
biełaruskajaкапялюш / kapialuš
polskajakapelusz
kašubskajakłobùk
nižniełužyckajakłobyk
vierchnie­łužyckajakłobuk
českajaklobouk
słavackajaklobúk
słavienskajaklobuk
charvackajašešir +, klobuk
serbskajaшешир / šešir
makiedonskajaшешир (šešir)
baŭharskajaшапка (shapka)

bałtyjskija

litoŭskajaskrybėlė̃
łathalskajazīmineica
łatyskajacepure

fina-vuhorskija

liŭskajakibār
estonskajakübar
finskajahattu
paŭnoč­na­sa­am­skajaháhtta
vuhorskajakalap

ciurskija

krymska­tatarskajaşlâpa
tureckajaşapka

baskonskajakapela
albanskaja 
hreckajaκαπέλο
maltyjskajakappell
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.