iślandzkaja
smári
finskaja
apila
farerskaja
smæra
narveskaja
(nynorsk)

kløver
švedzkaja
klöver
narveskaja
(bokmål)

kløver
estonskaja
ristik
šatlandzkaja
seamrag
liŭskaja
ȱbiļ
łatyskaja
āboliņš
łathalskaja
duobuls
litoŭskaja
dóbilas
dackaja
kløver
menskaja
shamrag
biełaruskaja
канюшына +, дзяцеліна
kaniušyna +, dziacielina
kašubskaja
kléwer
irlandzkaja
seamair
fryskaja
klaver
valijskaja
meillion
anhielskaja
clover
polskaja
koniczyna
kornskaja
mellyon
niderlandzkaja
klaver
nižniełužyckaja
kwiśina +, źiśelina
vierchnie­łužyckaja
dźećel
bretonskaja
melchon
maskalskaja
клевер
(klever)
niamieckaja
Klee
ukrainskaja
конюшина
(koniušyna)
luksemburskaja
Kléi
českaja
jetel
słavackaja
ďatelina
francuskaja
trèfle
krymska­tatarskaja
yonca
vuhorskaja
vöröshere
retaramanskaja
traifegl
rumynskaja
trifoi
słavienskaja
detelja
fryulskaja
cerfoi
charvackaja
djetelina
serbskaja
детелина
detelina
halicyjskaja
trevo
baskonskaja
hirusta
katalonskaja
trèvol
italjanskaja
trifoglio
baŭharskaja
детелина
(detelina)
makiedonskaja
детелина
(detelina)
karsykanskaja
trefulu
albanskaja
 
tureckaja
yonca
hišpanskaja
trébol
partuhalskaja
trevo
sardynskaja
tirifozi
aksytanskaja
trefuèlh
hreckaja
τριφύλλι
tamaziht
 
arabskaja
نفل
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
kłej
paŭnoč­na­sa­am­skaja
luovvar
« kanfitura    |    kanviert »

kielckija

šatlandzkajaseamrag
irlandzkajaseamair
menskajashamrag
valijskajameillion
kornskajamellyon
bretonskajamelchon

ramanskija

partuhalskajatrevo
halicyjskajatrevo
hišpanskajatrébol
katalonskajatrèvol
aksytanskajatrefuèlh
francuskajatrèfle
karsykanskajatrefulu
sardynskajatirifozi
italjanskajatrifoglio
fryulskajacerfoi
retaramanskajatraifegl
rumynskajatrifoi

hiermanskija

iślandzkajasmári
farerskajasmæra
švedzkajaklöver
narveskaja nyn.kløver
narveskaja bok.kløver
dackajakløver
niamieckajaKlee
luksemburskajaKléi
vilamoŭskajakłej
niderlandzkajaklaver
fryskajaklaver
anhielskajaclover

słavianskija

maskalskajaклевер (klever)
ukrainskajaконюшина (koniušyna)
biełaruskajaканюшына +, дзяцеліна / kaniušyna +, dziacielina
polskajakoniczyna
kašubskajakléwer
nižniełužyckajakwiśina +, źiśelina
vierchnie­łužyckajadźećel
českajajetel
słavackajaďatelina
słavienskajadetelja
charvackajadjetelina
serbskajaдетелина / detelina
makiedonskajaдетелина (detelina)
baŭharskajaдетелина (detelina)

bałtyjskija

litoŭskajadóbilas
łathalskajaduobuls
łatyskajaāboliņš

fina-vuhorskija

liŭskajaȱbiļ
estonskajaristik
finskajaapila
paŭnoč­na­sa­am­skajaluovvar
vuhorskajavöröshere

ciurskija

krymska­tatarskajayonca
tureckajayonca

baskonskajahirusta
albanskaja 
hreckajaτριφύλλι
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.