iślandzkaja
sófi
finskaja
sohva
farerskaja
sofa
narveskaja
(nynorsk)

sofa
švedzkaja
soffa
narveskaja
(bokmål)

sofa
estonskaja
diivan
šatlandzkaja
langasaid
liŭskaja
dīvan
łatyskaja
dīvāns
łathalskaja
kanapka
litoŭskaja
kanapà
dackaja
sofa
menskaja
aashag
biełaruskaja
канапа
kanapa
kašubskaja
zófa
irlandzkaja
tolg
fryskaja
bankstel
valijskaja
soffa
anhielskaja
sofa +, couch
polskaja
kanapa
kornskaja
gweli dydh
niderlandzkaja
bankstel
nižniełužyckaja
kawč
vierchnie­łužyckaja
konopej
bretonskaja
gourvezvank
maskalskaja
диван
(divan)
niamieckaja
Sofa
ukrainskaja
диван
(dyvan)
luksemburskaja
Kanapee
českaja
sedačka
słavackaja
sedačka
francuskaja
canapé
krymska­tatarskaja
divan
vuhorskaja
kanapé
retaramanskaja
sofa
rumynskaja
canapea
słavienskaja
kavč
fryulskaja
sofà
charvackaja
kauč
serbskaja
кауч
kauč
halicyjskaja
sofá
baskonskaja
sofa
katalonskaja
sofà
italjanskaja
divano
baŭharskaja
диван
(divan)
makiedonskaja
кауч +, диван
(kauč +, divan)
karsykanskaja
canapè
albanskaja
 
tureckaja
kanepe
hišpanskaja
sofá
partuhalskaja
sofá
sardynskaja
 
aksytanskaja
canapè
hreckaja
καναπές
tamaziht
 
arabskaja
أريكة
maltyjskaja
sufan
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
soffá
« kamvaleja    |    kanfitura »

kielckija

šatlandzkajalangasaid
irlandzkajatolg
menskajaaashag
valijskajasoffa
kornskajagweli dydh
bretonskajagourvezvank

ramanskija

partuhalskajasofá
halicyjskajasofá
hišpanskajasofá
katalonskajasofà
aksytanskajacanapè
francuskajacanapé
karsykanskajacanapè
sardynskaja 
italjanskajadivano
fryulskajasofà
retaramanskajasofa
rumynskajacanapea

hiermanskija

iślandzkajasófi
farerskajasofa
švedzkajasoffa
narveskaja nyn.sofa
narveskaja bok.sofa
dackajasofa
niamieckajaSofa
luksemburskajaKanapee
vilamoŭskaja 
niderlandzkajabankstel
fryskajabankstel
anhielskajasofa +, couch

słavianskija

maskalskajaдиван (divan)
ukrainskajaдиван (dyvan)
biełaruskajaканапа / kanapa
polskajakanapa
kašubskajazófa
nižniełužyckajakawč
vierchnie­łužyckajakonopej
českajasedačka
słavackajasedačka
słavienskajakavč
charvackajakauč
serbskajaкауч / kauč
makiedonskajaкауч +, диван (kauč +, divan)
baŭharskajaдиван (divan)

bałtyjskija

litoŭskajakanapà
łathalskajakanapka
łatyskajadīvāns

fina-vuhorskija

liŭskajadīvan
estonskajadiivan
finskajasohva
paŭnoč­na­sa­am­skajasoffá
vuhorskajakanapé

ciurskija

krymska­tatarskajadivan
tureckajakanepe

baskonskajasofa
albanskaja 
hreckajaκαναπές
maltyjskajasufan
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.