iślandzkaja
pollur
finskaja
lätäkkö
farerskaja
hylur
narveskaja
(nynorsk)

sølepytt
švedzkaja
vattenpuss
narveskaja
(bokmål)

sølepytt
estonskaja
lomp
šatlandzkaja
sloban
liŭskaja
vīmõland
łatyskaja
peļķe
łathalskaja
paļts
litoŭskaja
balà
dackaja
vandpyt
menskaja
dubbey
biełaruskaja
лужына
łužyna
kašubskaja
plëta
irlandzkaja
lochán uisce
fryskaja
plasse
valijskaja
 
anhielskaja
puddle
polskaja
kałuża
kornskaja
pollen
niderlandzkaja
 
nižniełužyckaja
łuža
vierchnie­łužyckaja
łuža
bretonskaja
 
maskalskaja
лужа
(luža)
niamieckaja
Pfütze
ukrainskaja
калюжа
(kaliuža)
luksemburskaja
Pull
českaja
kaluž
słavackaja
kaluž
francuskaja
flaque
krymska­tatarskaja
gölçik
vuhorskaja
tócsa
retaramanskaja
paltaun
rumynskaja
băltoacă
słavienskaja
luža
fryulskaja
sflondon
charvackaja
lokva
serbskaja
локва
lokva
halicyjskaja
poza
baskonskaja
putzu
katalonskaja
toll
italjanskaja
pozzanghera
baŭharskaja
локва
(lokva)
makiedonskaja
локва
(lokva)
karsykanskaja
 
albanskaja
 
tureckaja
su birikintisi
hišpanskaja
charco
partuhalskaja
poça
sardynskaja
 
aksytanskaja
 
hreckaja
λακκούβα
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
łaoch
paŭnoč­na­sa­am­skaja
láttu
« luty    |    łysy »

kielckija

šatlandzkajasloban
irlandzkajalochán uisce
menskajadubbey
valijskaja 
kornskajapollen
bretonskaja 

ramanskija

partuhalskajapoça
halicyjskajapoza
hišpanskajacharco
katalonskajatoll
aksytanskaja 
francuskajaflaque
karsykanskaja 
sardynskaja 
italjanskajapozzanghera
fryulskajasflondon
retaramanskajapaltaun
rumynskajabăltoacă

hiermanskija

iślandzkajapollur
farerskajahylur
švedzkajavattenpuss
narveskaja nyn.sølepytt
narveskaja bok.sølepytt
dackajavandpyt
niamieckajaPfütze
luksemburskajaPull
vilamoŭskajałaoch
niderlandzkaja 
fryskajaplasse
anhielskajapuddle

słavianskija

maskalskajaлужа (luža)
ukrainskajaкалюжа (kaliuža)
biełaruskajaлужына / łužyna
polskajakałuża
kašubskajaplëta
nižniełužyckajałuža
vierchnie­łužyckajałuža
českajakaluž
słavackajakaluž
słavienskajaluža
charvackajalokva
serbskajaлоква / lokva
makiedonskajaлоква (lokva)
baŭharskajaлоква (lokva)

bałtyjskija

litoŭskajabalà
łathalskajapaļts
łatyskajapeļķe

fina-vuhorskija

liŭskajavīmõland
estonskajalomp
finskajalätäkkö
paŭnoč­na­sa­am­skajaláttu
vuhorskajatócsa

ciurskija

krymska­tatarskajagölçik
tureckajasu birikintisi

baskonskajaputzu
albanskaja 
hreckajaλακκούβα
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.