iślandzkaja
önd
finskaja
sorsa
farerskaja
dunna
narveskaja
(nynorsk)

and
švedzkaja
anka
narveskaja
(bokmål)

and
estonskaja
part
šatlandzkaja
tunnag
liŭskaja
paŗ
łatyskaja
pīle
łathalskaja
kačka
litoŭskaja
ántis
dackaja
and
menskaja
laagh
biełaruskaja
качка
kačka
kašubskaja
kaczka
irlandzkaja
lacha
fryskaja
ein
valijskaja
hwyad
anhielskaja
duck
polskaja
kaczka
kornskaja
hos
niderlandzkaja
eend
nižniełužyckaja
kacka
vierchnie­łužyckaja
kačka
bretonskaja
houad
maskalskaja
утка
(utka)
niamieckaja
Ente
ukrainskaja
качка
(kačka)
luksemburskaja
Int
českaja
kachna
słavackaja
kačica
francuskaja
canard
krymska­tatarskaja
papiy
vuhorskaja
kacsa
retaramanskaja
anda
rumynskaja
rață
słavienskaja
raca
fryulskaja
raze
charvackaja
patka
serbskaja
патка
patka
halicyjskaja
pato
baskonskaja
ahate
katalonskaja
ànec
italjanskaja
anatra
baŭharskaja
патица
(patitsa)
makiedonskaja
патор +, патка
(pator +, patka)
karsykanskaja
anatra
albanskaja
rosë
tureckaja
ördek
hišpanskaja
pato
partuhalskaja
pato
sardynskaja
anade
aksytanskaja
rit +, guit
hreckaja
πάπια
tamaziht
 
arabskaja
بطة
maltyjskaja
papra
vilamoŭskaja
ant
paŭnoč­na­sa­am­skaja
čáhceloddi +, suorsá
« kachańnie     |     kajdanki »

kielckija

šatlandzkajatunnag
irlandzkajalacha
menskajalaagh
valijskajahwyad
kornskajahos
bretonskajahouad

ramanskija

partuhalskajapato
halicyjskajapato
hišpanskajapato
katalonskajaànec
aksytanskajarit +, guit
francuskajacanard
karsykanskajaanatra
sardynskajaanade
italjanskajaanatra
fryulskajaraze
retaramanskajaanda
rumynskajarață

hiermanskija

iślandzkajaönd
farerskajadunna
švedzkajaanka
narveskaja nyn.and
narveskaja bok.and
dackajaand
niamieckajaEnte
luksemburskajaInt
vilamoŭskajaant
niderlandzkajaeend
fryskajaein
anhielskajaduck

słavianskija

maskalskajaутка (utka)
ukrainskajaкачка (kačka)
biełaruskajaкачка / kačka
polskajakaczka
kašubskajakaczka
nižniełužyckajakacka
vierchnie­łužyckajakačka
českajakachna
słavackajakačica
słavienskajaraca
charvackajapatka
serbskajaпатка / patka
makiedonskajaпатор +, патка (pator +, patka)
baŭharskajaпатица (patitsa)

bałtyjskija

litoŭskajaántis
łathalskajakačka
łatyskajapīle

fina-vuhorskija

liŭskajapaŗ
estonskajapart
finskajasorsa
paŭnoč­na­sa­am­skajačáhceloddi +, suorsá
vuhorskajakacsa

ciurskija

krymska­tatarskajapapiy
tureckajaördek

baskonskajaahate
albanskajarosë
hreckajaπάπια
maltyjskajapapra
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.