iślandzkaja
broddgöltur
finskaja
siili
farerskaja
tindasvín +, igulkøttur
narveskaja
(nynorsk)

piggsvin
švedzkaja
igelkott
narveskaja
(bokmål)

piggsvin
estonskaja
siil
šatlandzkaja
gràineag
liŭskaja
tsīļ
łatyskaja
ezis
łathalskaja
ezs
litoŭskaja
ežỹs
dackaja
pindsvin
menskaja
graynoge
biełaruskaja
вожык
vožyk
kašubskaja
jéż
irlandzkaja
gráinneog
fryskaja
ychel
valijskaja
draenog
anhielskaja
hedgehog
polskaja
jeż
kornskaja
sort
niderlandzkaja
egel
nižniełužyckaja
jež
vierchnie­łužyckaja
jěž
bretonskaja
heureuchin +, laer-avaloù
maskalskaja
ёж
(jož)
niamieckaja
Igel
ukrainskaja
їжак
(jižak)
luksemburskaja
Kéisécker
českaja
ježek
słavackaja
jež
francuskaja
hérisson
krymska­tatarskaja
kirpi
vuhorskaja
sün
retaramanskaja
erizun
rumynskaja
arici
słavienskaja
jež
fryulskaja
riç
charvackaja
jež
serbskaja
јеж
jež
halicyjskaja
ourizo
baskonskaja
triku
katalonskaja
eriçó
italjanskaja
riccio
baŭharskaja
таралеж
(taralezh)
makiedonskaja
еж
(ež)
karsykanskaja
ricciu
albanskaja
iriq
tureckaja
kirpi
hišpanskaja
erizo
partuhalskaja
ouriço
sardynskaja
 
aksytanskaja
eriç
hreckaja
σκαντζόχοιρος
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
qanfud
vilamoŭskaja
ejggl
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« voziera    |    vučań »

kielckija

šatlandzkajagràineag
irlandzkajagráinneog
menskajagraynoge
valijskajadraenog
kornskajasort
bretonskajaheureuchin +, laer-avaloù

ramanskija

partuhalskajaouriço
halicyjskajaourizo
hišpanskajaerizo
katalonskajaeriçó
aksytanskajaeriç
francuskajahérisson
karsykanskajaricciu
sardynskaja 
italjanskajariccio
fryulskajariç
retaramanskajaerizun
rumynskajaarici

hiermanskija

iślandzkajabroddgöltur
farerskajatindasvín +, igulkøttur
švedzkajaigelkott
narveskaja nyn.piggsvin
narveskaja bok.piggsvin
dackajapindsvin
niamieckajaIgel
luksemburskajaKéisécker
vilamoŭskajaejggl
niderlandzkajaegel
fryskajaychel
anhielskajahedgehog

słavianskija

maskalskajaёж (jož)
ukrainskajaїжак (jižak)
biełaruskajaвожык / vožyk
polskajajeż
kašubskajajéż
nižniełužyckajajež
vierchnie­łužyckajajěž
českajaježek
słavackajajež
słavienskajajež
charvackajajež
serbskajaјеж / jež
makiedonskajaеж (ež)
baŭharskajaтаралеж (taralezh)

bałtyjskija

litoŭskajaežỹs
łathalskajaezs
łatyskajaezis

fina-vuhorskija

liŭskajatsīļ
estonskajasiil
finskajasiili
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajasün

ciurskija

krymska­tatarskajakirpi
tureckajakirpi

baskonskajatriku
albanskajairiq
hreckajaσκαντζόχοιρος
maltyjskajaqanfud
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.