iślandzkaja
hjörtur
finskaja
poro
farerskaja
hjørtur
narveskaja
(nynorsk)

hjort
švedzkaja
hjort
narveskaja
(bokmål)

hjort
estonskaja
hirv
šatlandzkaja
fiadh
liŭskaja
irš
łatyskaja
briedis
łathalskaja
brīds
litoŭskaja
élnias
dackaja
hjort
menskaja
feeaih
biełaruskaja
алень
aleń
kašubskaja
jeléń
irlandzkaja
fia
fryskaja
hart
valijskaja
carw
anhielskaja
deer
polskaja
jeleń
kornskaja
karow
niderlandzkaja
hert
nižniełužyckaja
jeleń
vierchnie­łužyckaja
jeleń
bretonskaja
karv
maskalskaja
олень
(olen’)
niamieckaja
Hirsch
ukrainskaja
олень
(oleń)
luksemburskaja
Hirsch
českaja
jelen
słavackaja
jeleň
francuskaja
cerf
krymska­tatarskaja
sığın
vuhorskaja
szarvas
retaramanskaja
tschierv
rumynskaja
cerb
słavienskaja
jelen
fryulskaja
cierf
charvackaja
jelen
serbskaja
јелен
jelen
halicyjskaja
cervo
baskonskaja
orein
katalonskaja
cérvol
italjanskaja
cervo
baŭharskaja
елен
(elen)
makiedonskaja
елен
(elen)
karsykanskaja
cervu
albanskaja
dre
tureckaja
geyik
hišpanskaja
ciervo
partuhalskaja
veado
sardynskaja
crebu
aksytanskaja
cèrvi
hreckaja
ελάφι
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
ċerv
vilamoŭskaja
hirś
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« akulary    |    ałovak »

kielckija

šatlandzkajafiadh
irlandzkajafia
menskajafeeaih
valijskajacarw
kornskajakarow
bretonskajakarv

ramanskija

partuhalskajaveado
halicyjskajacervo
hišpanskajaciervo
katalonskajacérvol
aksytanskajacèrvi
francuskajacerf
karsykanskajacervu
sardynskajacrebu
italjanskajacervo
fryulskajacierf
retaramanskajatschierv
rumynskajacerb

hiermanskija

iślandzkajahjörtur
farerskajahjørtur
švedzkajahjort
narveskaja nyn.hjort
narveskaja bok.hjort
dackajahjort
niamieckajaHirsch
luksemburskajaHirsch
vilamoŭskajahirś
niderlandzkajahert
fryskajahart
anhielskajadeer

słavianskija

maskalskajaолень (olen’)
ukrainskajaолень (oleń)
biełaruskajaалень / aleń
polskajajeleń
kašubskajajeléń
nižniełužyckajajeleń
vierchnie­łužyckajajeleń
českajajelen
słavackajajeleň
słavienskajajelen
charvackajajelen
serbskajaјелен / jelen
makiedonskajaелен (elen)
baŭharskajaелен (elen)

bałtyjskija

litoŭskajaélnias
łathalskajabrīds
łatyskajabriedis

fina-vuhorskija

liŭskajairš
estonskajahirv
finskajaporo
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajaszarvas

ciurskija

krymska­tatarskajasığın
tureckajageyik

baskonskajaorein
albanskajadre
hreckajaελάφι
maltyjskajaċerv
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.