iślandzkaja
hreiður
finskaja
pesä
farerskaja
reiður
narveskaja
(nynorsk)

reir
švedzkaja
näste +, bo
narveskaja
(bokmål)

rede
estonskaja
pesa
šatlandzkaja
nead
liŭskaja
piezā
łatyskaja
ligzda
łathalskaja
pereklis
litoŭskaja
lìzdas
dackaja
rede
menskaja
edd
biełaruskaja
гняздо
hniazdo
kašubskaja
gniôzdo
irlandzkaja
nead
fryskaja
nêst
valijskaja
nyth
anhielskaja
nest
polskaja
gniazdo
kornskaja
neyth
niderlandzkaja
nest
nižniełužyckaja
gnězdo
vierchnie­łužyckaja
hnězdo
bretonskaja
neiz
maskalskaja
гнездо
(gnezdo)
niamieckaja
Nest
ukrainskaja
гніздо
(hnizdo)
luksemburskaja
Nascht
českaja
hnízdo
słavackaja
hniezdo
francuskaja
nid
krymska­tatarskaja
yuva
vuhorskaja
fészek
retaramanskaja
gnieu
rumynskaja
cuib
słavienskaja
gnezdo
fryulskaja
nît
charvackaja
gnijezdo
serbskaja
гнездо
gnezdo
halicyjskaja
niño
baskonskaja
habia
katalonskaja
niu
italjanskaja
nido
baŭharskaja
гнездо
(gnezdo)
makiedonskaja
гнездо
(gnezdo)
karsykanskaja
nidu
albanskaja
fole
tureckaja
yuva
hišpanskaja
nido
partuhalskaja
ninho
sardynskaja
niu
aksytanskaja
nis
hreckaja
φωλιά
tamaziht
 
arabskaja
عش
maltyjskaja
bejta
vilamoŭskaja
naost
paŭnoč­na­sa­am­skaja
beassi
« hladzieć    |    hod »

kielckija

šatlandzkajanead
irlandzkajanead
menskajaedd
valijskajanyth
kornskajaneyth
bretonskajaneiz

ramanskija

partuhalskajaninho
halicyjskajaniño
hišpanskajanido
katalonskajaniu
aksytanskajanis
francuskajanid
karsykanskajanidu
sardynskajaniu
italjanskajanido
fryulskajanît
retaramanskajagnieu
rumynskajacuib

hiermanskija

iślandzkajahreiður
farerskajareiður
švedzkajanäste +, bo
narveskaja nyn.reir
narveskaja bok.rede
dackajarede
niamieckajaNest
luksemburskajaNascht
vilamoŭskajanaost
niderlandzkajanest
fryskajanêst
anhielskajanest

słavianskija

maskalskajaгнездо (gnezdo)
ukrainskajaгніздо (hnizdo)
biełaruskajaгняздо / hniazdo
polskajagniazdo
kašubskajagniôzdo
nižniełužyckajagnězdo
vierchnie­łužyckajahnězdo
českajahnízdo
słavackajahniezdo
słavienskajagnezdo
charvackajagnijezdo
serbskajaгнездо / gnezdo
makiedonskajaгнездо (gnezdo)
baŭharskajaгнездо (gnezdo)

bałtyjskija

litoŭskajalìzdas
łathalskajapereklis
łatyskajaligzda

fina-vuhorskija

liŭskajapiezā
estonskajapesa
finskajapesä
paŭnoč­na­sa­am­skajabeassi
vuhorskajafészek

ciurskija

krymska­tatarskajayuva
tureckajayuva

baskonskajahabia
albanskajafole
hreckajaφωλιά
maltyjskajabejta
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.