iślandzkaja
svampur
finskaja
sienieläin
farerskaja
svampur
narveskaja
(nynorsk)

svamp
švedzkaja
tvättsvamp
narveskaja
(bokmål)

svamp
estonskaja
käsn
šatlandzkaja
cìob +, spuing
liŭskaja
švam
łatyskaja
sūklis
łathalskaja
pīpine
litoŭskaja
kempìnė
dackaja
svamp
menskaja
spunje +, thoag
biełaruskaja
губка
hubka
kašubskaja
szwama
irlandzkaja
spúinse
fryskaja
spûns
valijskaja
sbwng
anhielskaja
sponge
polskaja
gąbka
kornskaja
spong
niderlandzkaja
spons
nižniełužyckaja
gubica
vierchnie­łužyckaja
hubica
bretonskaja
spoueenn
maskalskaja
губка
(gubka)
niamieckaja
Schwamm
ukrainskaja
губка
(hubka)
luksemburskaja
Schwamp
českaja
houbička
słavackaja
hubka
francuskaja
éponge
krymska­tatarskaja
sünger
vuhorskaja
szivacs
retaramanskaja
spungia
rumynskaja
burete
słavienskaja
spužva
fryulskaja
sponze
charvackaja
spužva
serbskaja
сунђер
sunđer
halicyjskaja
esponxa
baskonskaja
belaki
katalonskaja
esponja
italjanskaja
spugna
baŭharskaja
 
 
makiedonskaja
сунѓер
(sunǵer)
karsykanskaja
spunga
albanskaja
sfungjer
tureckaja
sünger
hišpanskaja
esponja
partuhalskaja
esponja
sardynskaja
 
aksytanskaja
esponja
hreckaja
σφουγγάρι
tamaziht
 
arabskaja
إسفنج
maltyjskaja
sponża
vilamoŭskaja
śwaom
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« hryb    |    hučnahavaryciel »

kielckija

šatlandzkajacìob +, spuing
irlandzkajaspúinse
menskajaspunje +, thoag
valijskajasbwng
kornskajaspong
bretonskajaspoueenn

ramanskija

partuhalskajaesponja
halicyjskajaesponxa
hišpanskajaesponja
katalonskajaesponja
aksytanskajaesponja
francuskajaéponge
karsykanskajaspunga
sardynskaja 
italjanskajaspugna
fryulskajasponze
retaramanskajaspungia
rumynskajaburete

hiermanskija

iślandzkajasvampur
farerskajasvampur
švedzkajatvättsvamp
narveskaja nyn.svamp
narveskaja bok.svamp
dackajasvamp
niamieckajaSchwamm
luksemburskajaSchwamp
vilamoŭskajaśwaom
niderlandzkajaspons
fryskajaspûns
anhielskajasponge

słavianskija

maskalskajaгубка (gubka)
ukrainskajaгубка (hubka)
biełaruskajaгубка / hubka
polskajagąbka
kašubskajaszwama
nižniełužyckajagubica
vierchnie­łužyckajahubica
českajahoubička
słavackajahubka
słavienskajaspužva
charvackajaspužva
serbskajaсунђер / sunđer
makiedonskajaсунѓер (sunǵer)
baŭharskaja   

bałtyjskija

litoŭskajakempìnė
łathalskajapīpine
łatyskajasūklis

fina-vuhorskija

liŭskajašvam
estonskajakäsn
finskajasienieläin
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajaszivacs

ciurskija

krymska­tatarskajasünger
tureckajasünger

baskonskajabelaki
albanskajasfungjer
hreckajaσφουγγάρι
maltyjskajasponża
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.