iślandzkaja
fjólublár
finskaja
violetti
farerskaja
 
narveskaja
(nynorsk)

lilla, fiolett
švedzkaja
lila +, violett
narveskaja
(bokmål)

lilla, fiolett
estonskaja
violetne
šatlandzkaja
purpaidh
liŭskaja
lilla
łatyskaja
violets
łathalskaja
liļovs
litoŭskaja
violètinis
dackaja
violet
menskaja
 
biełaruskaja
фіялетавы
fijaletavy
kašubskaja
lilewi
irlandzkaja
corcra
fryskaja
 
valijskaja
porffor
anhielskaja
purple
polskaja
fioletowy
kornskaja
 
niderlandzkaja
violet
nižniełužyckaja
fijołkojty
vierchnie­łužyckaja
fijałkojty
bretonskaja
limestra
maskalskaja
фиолетовый
(fioletovyj)
niamieckaja
violett
ukrainskaja
фіолетовий
(fioletovyj)
luksemburskaja
mof
českaja
fialový
słavackaja
fialový
francuskaja
violet
krymska­tatarskaja
mor
vuhorskaja
lila
retaramanskaja
violet
rumynskaja
violet
słavienskaja
vijoličast
fryulskaja
 
charvackaja
ljubičast
serbskaja
љубичаст
ljubičast
halicyjskaja
violeta
baskonskaja
more
katalonskaja
porpra +, violeta
italjanskaja
violetto
baŭharskaja
виолетов
(violetov)
makiedonskaja
виолетов
(violetov)
karsykanskaja
viulettu
albanskaja
 
tureckaja
mor
hišpanskaja
violeta
partuhalskaja
violeta
sardynskaja
 
aksytanskaja
violet
hreckaja
μωβ
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
vjola
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
sáhppat
« fatel    |    futra »

kielckija

šatlandzkajapurpaidh
irlandzkajacorcra
menskaja 
valijskajaporffor
kornskaja 
bretonskajalimestra

ramanskija

partuhalskajavioleta
halicyjskajavioleta
hišpanskajavioleta
katalonskajaporpra +, violeta
aksytanskajaviolet
francuskajaviolet
karsykanskajaviulettu
sardynskaja 
italjanskajavioletto
fryulskaja 
retaramanskajaviolet
rumynskajaviolet

hiermanskija

iślandzkajafjólublár
farerskaja 
švedzkajalila +, violett
narveskaja nyn.lilla, fiolett
narveskaja bok.lilla, fiolett
dackajaviolet
niamieckajaviolett
luksemburskajamof
vilamoŭskaja 
niderlandzkajaviolet
fryskaja 
anhielskajapurple

słavianskija

maskalskajaфиолетовый (fioletovyj)
ukrainskajaфіолетовий (fioletovyj)
biełaruskajaфіялетавы / fijaletavy
polskajafioletowy
kašubskajalilewi
nižniełužyckajafijołkojty
vierchnie­łužyckajafijałkojty
českajafialový
słavackajafialový
słavienskajavijoličast
charvackajaljubičast
serbskajaљубичаст / ljubičast
makiedonskajaвиолетов (violetov)
baŭharskajaвиолетов (violetov)

bałtyjskija

litoŭskajaviolètinis
łathalskajaliļovs
łatyskajaviolets

fina-vuhorskija

liŭskajalilla
estonskajavioletne
finskajavioletti
paŭnoč­na­sa­am­skajasáhppat
vuhorskajalila

ciurskija

krymska­tatarskajamor
tureckajamor

baskonskajamore
albanskaja 
hreckajaμωβ
maltyjskajavjola
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.