iślandzkaja
vegur
finskaja
tie
farerskaja
vegur
narveskaja
(nynorsk)

veg
švedzkaja
väg
narveskaja
(bokmål)

vei
estonskaja
tee
šatlandzkaja
rathad +, ròd
liŭskaja
riek
łatyskaja
ceļš
łathalskaja
ceļš
litoŭskaja
kẽlias
dackaja
vej
menskaja
bayr
biełaruskaja
дарога
daroha
kašubskaja
darga
irlandzkaja
bóthar
fryskaja
dyk
valijskaja
ffordd
anhielskaja
road
polskaja
droga
kornskaja
fordh +, hyns
niderlandzkaja
weg
nižniełužyckaja
droga
vierchnie­łužyckaja
dróha
bretonskaja
hent
maskalskaja
путь
(put’)
niamieckaja
Straße
ukrainskaja
шлях
(šliach)
luksemburskaja
Strooss
českaja
cesta
słavackaja
cesta
francuskaja
route
krymska­tatarskaja
yol
vuhorskaja
út
retaramanskaja
via +, strada
rumynskaja
drum
słavienskaja
cesta
fryulskaja
strade
charvackaja
put
serbskaja
пут
put
halicyjskaja
estrada
baskonskaja
errepide
katalonskaja
carretera
italjanskaja
strada +, via
baŭharskaja
път
(păt)
makiedonskaja
пат
(pat)
karsykanskaja
strada
albanskaja
rrugë
tureckaja
yol
hišpanskaja
carretera +, camino
partuhalskaja
estrada
sardynskaja
 
aksytanskaja
rota
hreckaja
δρόμος
tamaziht
 
arabskaja
طريق
maltyjskaja
triq
vilamoŭskaja
śtrös
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« dapamahać     |     darožny pakazalnik »

kielckija

šatlandzkajarathad +, ròd
irlandzkajabóthar
menskajabayr
valijskajaffordd
kornskajafordh +, hyns
bretonskajahent

ramanskija

partuhalskajaestrada
halicyjskajaestrada
hišpanskajacarretera +, camino
katalonskajacarretera
aksytanskajarota
francuskajaroute
karsykanskajastrada
sardynskaja 
italjanskajastrada +, via
fryulskajastrade
retaramanskajavia +, strada
rumynskajadrum

hiermanskija

iślandzkajavegur
farerskajavegur
švedzkajaväg
narveskaja nyn.veg
narveskaja bok.vei
dackajavej
niamieckajaStraße
luksemburskajaStrooss
vilamoŭskajaśtrös
niderlandzkajaweg
fryskajadyk
anhielskajaroad

słavianskija

maskalskajaпуть (put’)
ukrainskajaшлях (šliach)
biełaruskajaдарога / daroha
polskajadroga
kašubskajadarga
nižniełužyckajadroga
vierchnie­łužyckajadróha
českajacesta
słavackajacesta
słavienskajacesta
charvackajaput
serbskajaпут / put
makiedonskajaпат (pat)
baŭharskajaпът (păt)

bałtyjskija

litoŭskajakẽlias
łathalskajaceļš
łatyskajaceļš

fina-vuhorskija

liŭskajariek
estonskajatee
finskajatie
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajaút

ciurskija

krymska­tatarskajayol
tureckajayol

baskonskajaerrepide
albanskajarrugë
hreckajaδρόμος
maltyjskajatriq
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.