iślandzkaja
gefa
finskaja
antaa
farerskaja
 
narveskaja
(nynorsk)

gje
švedzkaja
ge
narveskaja
(bokmål)

gi
estonskaja
andma
šatlandzkaja
a’ gabhail
liŭskaja
 
łatyskaja
dot
łathalskaja
dūt
litoŭskaja
dúoti
dackaja
give
menskaja
 
biełaruskaja
даваць +, даць
davać +, dać
kašubskaja
dawac +, dac
irlandzkaja
tabhair
fryskaja
 
valijskaja
rhoi
anhielskaja
give
polskaja
dawać +, dać
kornskaja
ri
niderlandzkaja
geven
nižniełužyckaja
dawaś +, daś
vierchnie­łužyckaja
dawać +, dać
bretonskaja
reiñ
maskalskaja
давать +, дать
(davat’ +, dat’)
niamieckaja
geben
ukrainskaja
дава́ти
(daváty)
luksemburskaja
 
českaja
dávat +, dát
słavackaja
dávať +, dať
francuskaja
donner
krymska­tatarskaja
bermek
vuhorskaja
ad
retaramanskaja
dar
rumynskaja
da
słavienskaja
dajati +, dati
fryulskaja
 
charvackaja
davati +, dati
serbskaja
давати +, дати
davati +, dati
halicyjskaja
 
baskonskaja
eman
katalonskaja
donar
italjanskaja
dare
baŭharskaja
давам +, дам
(davam +, dam)
makiedonskaja
дава
(dava)
karsykanskaja
albanskaja
 
tureckaja
vermek
hišpanskaja
dar
partuhalskaja
dar
sardynskaja
 
aksytanskaja
donar +, balhar
hreckaja
δίνω
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
gaon +, gyta
paŭnoč­na­sa­am­skaja
addit +, skeŋket
« daślednik     |     dobry »

kielckija

šatlandzkajaa’ gabhail
irlandzkajatabhair
menskaja 
valijskajarhoi
kornskajari
bretonskajareiñ

ramanskija

partuhalskajadar
halicyjskaja 
hišpanskajadar
katalonskajadonar
aksytanskajadonar +, balhar
francuskajadonner
karsykanskaja
sardynskaja 
italjanskajadare
fryulskaja 
retaramanskajadar
rumynskajada

hiermanskija

iślandzkajagefa
farerskaja 
švedzkajage
narveskaja nyn.gje
narveskaja bok.gi
dackajagive
niamieckajageben
luksemburskaja 
vilamoŭskajagaon +, gyta
niderlandzkajageven
fryskaja 
anhielskajagive

słavianskija

maskalskajaдавать +, дать (davat’ +, dat’)
ukrainskajaдава́ти (daváty)
biełaruskajaдаваць +, даць / davać +, dać
polskajadawać +, dać
kašubskajadawac +, dac
nižniełužyckajadawaś +, daś
vierchnie­łužyckajadawać +, dać
českajadávat +, dát
słavackajadávať +, dať
słavienskajadajati +, dati
charvackajadavati +, dati
serbskajaдавати +, дати / davati +, dati
makiedonskajaдава (dava)
baŭharskajaдавам +, дам (davam +, dam)

bałtyjskija

litoŭskajadúoti
łathalskajadūt
łatyskajadot

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajaandma
finskajaantaa
paŭnoč­na­sa­am­skajaaddit +, skeŋket
vuhorskajaad

ciurskija

krymska­tatarskajabermek
tureckajavermek

baskonskajaeman
albanskaja 
hreckajaδίνω
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.