iślandzkaja
lesa
finskaja
lukea
farerskaja
lesa
narveskaja
(nynorsk)

lesa
švedzkaja
läsa
narveskaja
(bokmål)

lese
estonskaja
lugema
šatlandzkaja
a’ leughadh
liŭskaja
luggõ
łatyskaja
lasīt
łathalskaja
skaiteit
litoŭskaja
skaitýti
dackaja
læse
menskaja
lhaih
biełaruskaja
чытаць
čytać
kašubskaja
czëtac
irlandzkaja
léigh
fryskaja
lêze
valijskaja
darllen
anhielskaja
read
polskaja
czytać
kornskaja
lenna
niderlandzkaja
lezen
nižniełužyckaja
cytaś
vierchnie­łužyckaja
čitać
bretonskaja
lenn
maskalskaja
читать
(čitat’)
niamieckaja
lesen
ukrainskaja
читати
(čytaty)
luksemburskaja
liesen
českaja
číst
słavackaja
čítať
francuskaja
lire
krymska­tatarskaja
oqumaq
vuhorskaja
olvas
retaramanskaja
leger
rumynskaja
citi
słavienskaja
brati
fryulskaja
 
charvackaja
čitati
serbskaja
читати
čitati
halicyjskaja
ler
baskonskaja
irakurri
katalonskaja
llegir
italjanskaja
leggere
baŭharskaja
чета
(cheta)
makiedonskaja
чита
(čita)
karsykanskaja
leghje
albanskaja
 
tureckaja
okumak
hišpanskaja
leer
partuhalskaja
ler
sardynskaja
 
aksytanskaja
legir
hreckaja
διαβάζω
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
łaoza
paŭnoč­na­sa­am­skaja
lohkat
« čyrvony    |    cytryna »

kielckija

šatlandzkajaa’ leughadh
irlandzkajaléigh
menskajalhaih
valijskajadarllen
kornskajalenna
bretonskajalenn

ramanskija

partuhalskajaler
halicyjskajaler
hišpanskajaleer
katalonskajallegir
aksytanskajalegir
francuskajalire
karsykanskajaleghje
sardynskaja 
italjanskajaleggere
fryulskaja 
retaramanskajaleger
rumynskajaciti

hiermanskija

iślandzkajalesa
farerskajalesa
švedzkajaläsa
narveskaja nyn.lesa
narveskaja bok.lese
dackajalæse
niamieckajalesen
luksemburskajaliesen
vilamoŭskajałaoza
niderlandzkajalezen
fryskajalêze
anhielskajaread

słavianskija

maskalskajaчитать (čitat’)
ukrainskajaчитати (čytaty)
biełaruskajaчытаць / čytać
polskajaczytać
kašubskajaczëtac
nižniełužyckajacytaś
vierchnie­łužyckajačitać
českajačíst
słavackajačítať
słavienskajabrati
charvackajačitati
serbskajaчитати / čitati
makiedonskajaчита (čita)
baŭharskajaчета (cheta)

bałtyjskija

litoŭskajaskaitýti
łathalskajaskaiteit
łatyskajalasīt

fina-vuhorskija

liŭskajaluggõ
estonskajalugema
finskajalukea
paŭnoč­na­sa­am­skajalohkat
vuhorskajaolvas

ciurskija

krymska­tatarskajaoqumaq
tureckajaokumak

baskonskajairakurri
albanskaja 
hreckajaδιαβάζω
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.