iślandzkaja
sykur
finskaja
sokerit
farerskaja
sukur
narveskaja
(nynorsk)

sukker
švedzkaja
socker
narveskaja
(bokmål)

sukker
estonskaja
suhkur
šatlandzkaja
siùcar
liŭskaja
tsukkõr
łatyskaja
cukurs
łathalskaja
cukrys
litoŭskaja
cùkrus
dackaja
sukker
menskaja
shugyr
biełaruskaja
цукар
cukar
kašubskaja
cëczer
irlandzkaja
siúcra
fryskaja
sûker
valijskaja
siwgwr
anhielskaja
sugar
polskaja
cukier
kornskaja
sugra
niderlandzkaja
suiker
nižniełužyckaja
cukor
vierchnie­łužyckaja
cokor
bretonskaja
sukr
maskalskaja
сахар
(sahar)
niamieckaja
Zucker
ukrainskaja
цукор
(cukor)
luksemburskaja
Zocker
českaja
cukr
słavackaja
cukor
francuskaja
sucre
krymska­tatarskaja
şeker
vuhorskaja
cukor
retaramanskaja
zutger
rumynskaja
zahăr
słavienskaja
sladkor
fryulskaja
zucar
charvackaja
šećer
serbskaja
шећер
šećer
halicyjskaja
azucre
baskonskaja
azukre
katalonskaja
sucre
italjanskaja
zucchero
baŭharskaja
захар
(zahar)
makiedonskaja
шеќер
(šeḱer)
karsykanskaja
zuccheru
albanskaja
sheqer
tureckaja
şeker
hišpanskaja
azúcar
partuhalskaja
açúcar
sardynskaja
tzùcaru
aksytanskaja
sucre
hreckaja
ζάχαρη
tamaziht
 
arabskaja
سكر
maltyjskaja
zokkor
vilamoŭskaja
cöker
paŭnoč­na­sa­am­skaja
sohkar
« čovien    |    cukierak »

kielckija

šatlandzkajasiùcar
irlandzkajasiúcra
menskajashugyr
valijskajasiwgwr
kornskajasugra
bretonskajasukr

ramanskija

partuhalskajaaçúcar
halicyjskajaazucre
hišpanskajaazúcar
katalonskajasucre
aksytanskajasucre
francuskajasucre
karsykanskajazuccheru
sardynskajatzùcaru
italjanskajazucchero
fryulskajazucar
retaramanskajazutger
rumynskajazahăr

hiermanskija

iślandzkajasykur
farerskajasukur
švedzkajasocker
narveskaja nyn.sukker
narveskaja bok.sukker
dackajasukker
niamieckajaZucker
luksemburskajaZocker
vilamoŭskajacöker
niderlandzkajasuiker
fryskajasûker
anhielskajasugar

słavianskija

maskalskajaсахар (sahar)
ukrainskajaцукор (cukor)
biełaruskajaцукар / cukar
polskajacukier
kašubskajacëczer
nižniełužyckajacukor
vierchnie­łužyckajacokor
českajacukr
słavackajacukor
słavienskajasladkor
charvackajašećer
serbskajaшећер / šećer
makiedonskajaшеќер (šeḱer)
baŭharskajaзахар (zahar)

bałtyjskija

litoŭskajacùkrus
łathalskajacukrys
łatyskajacukurs

fina-vuhorskija

liŭskajatsukkõr
estonskajasuhkur
finskajasokerit
paŭnoč­na­sa­am­skajasohkar
vuhorskajacukor

ciurskija

krymska­tatarskajaşeker
tureckajaşeker

baskonskajaazukre
albanskajasheqer
hreckajaζάχαρη
maltyjskajazokkor
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.