iślandzkaja
hamstur
finskaja
hamsteri
farerskaja
hamstur
narveskaja
(nynorsk)

hamster
švedzkaja
hamster
narveskaja
(bokmål)

hamster
estonskaja
hamster
šatlandzkaja
hamstair
liŭskaja
 
łatyskaja
kāmis
łathalskaja
kameits
litoŭskaja
žiurkė́nas
dackaja
hamster
menskaja
roddan puissagh
biełaruskaja
хамяк
chamiak
kašubskaja
skrzeczk
irlandzkaja
hamstar
fryskaja
hamster
valijskaja
bochdew
anhielskaja
hamster
polskaja
chomik
kornskaja
hamster
niderlandzkaja
hamster
nižniełužyckaja
zemcygaŕ
vierchnie­łužyckaja
žurk
bretonskaja
hamster
maskalskaja
хомяк
(homjak)
niamieckaja
Hamster
ukrainskaja
хом’як
(chomjak)
luksemburskaja
Hamster
českaja
křeček
słavackaja
škrečok
francuskaja
hamster
krymska­tatarskaja
yerbuçıq
vuhorskaja
hörcsög
retaramanskaja
furmanter +, raffun
rumynskaja
hamster
słavienskaja
hrček
fryulskaja
 
charvackaja
hrčak
serbskaja
хрчак
hrčak
halicyjskaja
hámster
baskonskaja
hamster
katalonskaja
hàmster
italjanskaja
criceto
baŭharskaja
хомяк
(homyak)
makiedonskaja
хрчак
(hrčak)
karsykanskaja
cricetu
albanskaja
lloj brejtësi
tureckaja
hamster
hišpanskaja
hámster
partuhalskaja
hamster
sardynskaja
 
aksytanskaja
amstèr
hreckaja
χάμστερ
tamaziht
 
arabskaja
أَقْدَاد
maltyjskaja
ħamster
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« červień     |     chata »

kielckija

šatlandzkajahamstair
irlandzkajahamstar
menskajaroddan puissagh
valijskajabochdew
kornskajahamster
bretonskajahamster

ramanskija

partuhalskajahamster
halicyjskajahámster
hišpanskajahámster
katalonskajahàmster
aksytanskajaamstèr
francuskajahamster
karsykanskajacricetu
sardynskaja 
italjanskajacriceto
fryulskaja 
retaramanskajafurmanter +, raffun
rumynskajahamster

hiermanskija

iślandzkajahamstur
farerskajahamstur
švedzkajahamster
narveskaja nyn.hamster
narveskaja bok.hamster
dackajahamster
niamieckajaHamster
luksemburskajaHamster
vilamoŭskaja 
niderlandzkajahamster
fryskajahamster
anhielskajahamster

słavianskija

maskalskajaхомяк (homjak)
ukrainskajaхом’як (chomjak)
biełaruskajaхамяк / chamiak
polskajachomik
kašubskajaskrzeczk
nižniełužyckajazemcygaŕ
vierchnie­łužyckajažurk
českajakřeček
słavackajaškrečok
słavienskajahrček
charvackajahrčak
serbskajaхрчак / hrčak
makiedonskajaхрчак (hrčak)
baŭharskajaхомяк (homyak)

bałtyjskija

litoŭskajažiurkė́nas
łathalskajakameits
łatyskajakāmis

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajahamster
finskajahamsteri
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajahörcsög

ciurskija

krymska­tatarskajayerbuçıq
tureckajahamster

baskonskajahamster
albanskajalloj brejtësi
hreckajaχάμστερ
maltyjskajaħamster
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.