iślandzkaja
ský
finskaja
pilvi
farerskaja
skýggj
narveskaja
(nynorsk)

sky
švedzkaja
moln +, sky
narveskaja
(bokmål)

sky
estonskaja
pilv
šatlandzkaja
neul +, sgòth
liŭskaja
pīla
łatyskaja
mākonis
łathalskaja
muokuļs
litoŭskaja
debesìs
dackaja
sky
menskaja
bodjal
biełaruskaja
хмара +, воблака
chmara +, vobłaka
kašubskaja
blon +, chmùrzëca
irlandzkaja
scamall
fryskaja
wolk
valijskaja
cwmwl
anhielskaja
cloud
polskaja
chmura
kornskaja
komolen
niderlandzkaja
wolk
nižniełužyckaja
mrok
vierchnie­łužyckaja
mrok
bretonskaja
koumoul
maskalskaja
облако
(oblako)
niamieckaja
Wolke
ukrainskaja
хмара
(chmara)
luksemburskaja
Wollek
českaja
mrak
słavackaja
mrak
francuskaja
nuage
krymska­tatarskaja
bulut
vuhorskaja
felhő
retaramanskaja
nivel
rumynskaja
nor
słavienskaja
oblak
fryulskaja
nûl
charvackaja
oblak
serbskaja
облак
oblak
halicyjskaja
nube
baskonskaja
hodei
katalonskaja
núvol +, nigul
italjanskaja
nuvola
baŭharskaja
облак
(oblak)
makiedonskaja
облак
(oblak)
karsykanskaja
nivulu +, nulu
albanskaja
re
tureckaja
bulut
hišpanskaja
nube
partuhalskaja
nuvem
sardynskaja
nue
aksytanskaja
nívol
hreckaja
σύννεφο
tamaziht
 
arabskaja
سحابة
maltyjskaja
sħaba
vilamoŭskaja
gywylk
paŭnoč­na­sa­am­skaja
balva
« chleb    |    chmaračos »

kielckija

šatlandzkajaneul +, sgòth
irlandzkajascamall
menskajabodjal
valijskajacwmwl
kornskajakomolen
bretonskajakoumoul

ramanskija

partuhalskajanuvem
halicyjskajanube
hišpanskajanube
katalonskajanúvol +, nigul
aksytanskajanívol
francuskajanuage
karsykanskajanivulu +, nulu
sardynskajanue
italjanskajanuvola
fryulskajanûl
retaramanskajanivel
rumynskajanor

hiermanskija

iślandzkajaský
farerskajaskýggj
švedzkajamoln +, sky
narveskaja nyn.sky
narveskaja bok.sky
dackajasky
niamieckajaWolke
luksemburskajaWollek
vilamoŭskajagywylk
niderlandzkajawolk
fryskajawolk
anhielskajacloud

słavianskija

maskalskajaоблако (oblako)
ukrainskajaхмара (chmara)
biełaruskajaхмара +, воблака / chmara +, vobłaka
polskajachmura
kašubskajablon +, chmùrzëca
nižniełužyckajamrok
vierchnie­łužyckajamrok
českajamrak
słavackajamrak
słavienskajaoblak
charvackajaoblak
serbskajaоблак / oblak
makiedonskajaоблак (oblak)
baŭharskajaоблак (oblak)

bałtyjskija

litoŭskajadebesìs
łathalskajamuokuļs
łatyskajamākonis

fina-vuhorskija

liŭskajapīla
estonskajapilv
finskajapilvi
paŭnoč­na­sa­am­skajabalva
vuhorskajafelhő

ciurskija

krymska­tatarskajabulut
tureckajabulut

baskonskajahodei
albanskajare
hreckajaσύννεφο
maltyjskajasħaba
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.