iślandzkaja
verð
finskaja
hinta
farerskaja
prísur
narveskaja
(nynorsk)

pris
švedzkaja
pris
narveskaja
(bokmål)

pris
estonskaja
hind
šatlandzkaja
prìs
liŭskaja
īnda
łatyskaja
cena
łathalskaja
cena
litoŭskaja
káina
dackaja
pris
menskaja
leagh +, prios
biełaruskaja
цана
cana
kašubskaja
priz +, kòszt
irlandzkaja
praghas
fryskaja
priis
valijskaja
pris
anhielskaja
price
polskaja
cena
kornskaja
pris
niderlandzkaja
prijs
nižniełužyckaja
płaśizna
vierchnie­łužyckaja
płaćizna
bretonskaja
priz
maskalskaja
цена
(cena)
niamieckaja
Preis
ukrainskaja
ціна
(cina)
luksemburskaja
Präis
českaja
cena
słavackaja
cena
francuskaja
prix
krymska­tatarskaja
fiyat
vuhorskaja
ár
retaramanskaja
pretsch
rumynskaja
preț
słavienskaja
cena
fryulskaja
presit
charvackaja
cijena
serbskaja
цена
cena
halicyjskaja
prezo
baskonskaja
prezio
katalonskaja
preu
italjanskaja
prezzo
baŭharskaja
цена
(tsena)
makiedonskaja
цена
(cena)
karsykanskaja
prezzu
albanskaja
çmim
tureckaja
fiyat
hišpanskaja
precio
partuhalskaja
preço
sardynskaja
préciu
aksytanskaja
prètz
hreckaja
τιμή
tamaziht
 
arabskaja
سعر
maltyjskaja
prezz
vilamoŭskaja
prajs
paŭnoč­na­sa­am­skaja
haddi
« čałaviek    |    čarapacha »

kielckija

šatlandzkajaprìs
irlandzkajapraghas
menskajaleagh +, prios
valijskajapris
kornskajapris
bretonskajapriz

ramanskija

partuhalskajapreço
halicyjskajaprezo
hišpanskajaprecio
katalonskajapreu
aksytanskajaprètz
francuskajaprix
karsykanskajaprezzu
sardynskajapréciu
italjanskajaprezzo
fryulskajapresit
retaramanskajapretsch
rumynskajapreț

hiermanskija

iślandzkajaverð
farerskajaprísur
švedzkajapris
narveskaja nyn.pris
narveskaja bok.pris
dackajapris
niamieckajaPreis
luksemburskajaPräis
vilamoŭskajaprajs
niderlandzkajaprijs
fryskajapriis
anhielskajaprice

słavianskija

maskalskajaцена (cena)
ukrainskajaціна (cina)
biełaruskajaцана / cana
polskajacena
kašubskajapriz +, kòszt
nižniełužyckajapłaśizna
vierchnie­łužyckajapłaćizna
českajacena
słavackajacena
słavienskajacena
charvackajacijena
serbskajaцена / cena
makiedonskajaцена (cena)
baŭharskajaцена (tsena)

bałtyjskija

litoŭskajakáina
łathalskajacena
łatyskajacena

fina-vuhorskija

liŭskajaīnda
estonskajahind
finskajahinta
paŭnoč­na­sa­am­skajahaddi
vuhorskajaár

ciurskija

krymska­tatarskajafiyat
tureckajafiyat

baskonskajaprezio
albanskajaçmim
hreckajaτιμή
maltyjskajaprezz
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.