iślandzkaja
bróðir
finskaja
veli
farerskaja
bróðir
narveskaja
(nynorsk)

bror
švedzkaja
bror
narveskaja
(bokmål)

bror
estonskaja
vend
šatlandzkaja
bràthair
liŭskaja
veļ
łatyskaja
brālis
łathalskaja
bruoļs
litoŭskaja
brólis
dackaja
bror
menskaja
braar
biełaruskaja
брат
brat
kašubskaja
brat
irlandzkaja
deartháir
fryskaja
broer
valijskaja
brawd
anhielskaja
brother
polskaja
brat
kornskaja
broder
niderlandzkaja
broer
nižniełužyckaja
bratš
vierchnie­łužyckaja
bratr
bretonskaja
breur
maskalskaja
брат
(brat)
niamieckaja
Bruder
ukrainskaja
брат
(brat)
luksemburskaja
Brudder
českaja
bratr
słavackaja
brat
francuskaja
frère
krymska­tatarskaja
ağa +, qardaş
vuhorskaja
báty +, öcs
retaramanskaja
frar
rumynskaja
frate
słavienskaja
brat
fryulskaja
fradi
charvackaja
brat
serbskaja
брат
brat
halicyjskaja
irmán
baskonskaja
neba
katalonskaja
germà
italjanskaja
fratello
baŭharskaja
брат
(brat)
makiedonskaja
брат
(brat)
karsykanskaja
frateddu
albanskaja
vëlla
tureckaja
kardeş +, birader
hišpanskaja
hermano
partuhalskaja
irmão
sardynskaja
fràde
aksytanskaja
fraire
hreckaja
αδελφός
tamaziht
 
arabskaja
أخ
maltyjskaja
ħu
vilamoŭskaja
brüder
paŭnoč­na­sa­am­skaja
viellja
« brama    |    brudny »

kielckija

šatlandzkajabràthair
irlandzkajadeartháir
menskajabraar
valijskajabrawd
kornskajabroder
bretonskajabreur

ramanskija

partuhalskajairmão
halicyjskajairmán
hišpanskajahermano
katalonskajagermà
aksytanskajafraire
francuskajafrère
karsykanskajafrateddu
sardynskajafràde
italjanskajafratello
fryulskajafradi
retaramanskajafrar
rumynskajafrate

hiermanskija

iślandzkajabróðir
farerskajabróðir
švedzkajabror
narveskaja nyn.bror
narveskaja bok.bror
dackajabror
niamieckajaBruder
luksemburskajaBrudder
vilamoŭskajabrüder
niderlandzkajabroer
fryskajabroer
anhielskajabrother

słavianskija

maskalskajaбрат (brat)
ukrainskajaбрат (brat)
biełaruskajaбрат / brat
polskajabrat
kašubskajabrat
nižniełužyckajabratš
vierchnie­łužyckajabratr
českajabratr
słavackajabrat
słavienskajabrat
charvackajabrat
serbskajaбрат / brat
makiedonskajaбрат (brat)
baŭharskajaбрат (brat)

bałtyjskija

litoŭskajabrólis
łathalskajabruoļs
łatyskajabrālis

fina-vuhorskija

liŭskajaveļ
estonskajavend
finskajaveli
paŭnoč­na­sa­am­skajaviellja
vuhorskajabáty +, öcs

ciurskija

krymska­tatarskajaağa +, qardaş
tureckajakardeş +, birader

baskonskajaneba
albanskajavëlla
hreckajaαδελφός
maltyjskajaħu
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.