iślandzkaja
hlið
finskaja
portti
farerskaja
portur
narveskaja
(nynorsk)

grind
švedzkaja
grind
narveskaja
(bokmål)

grind
estonskaja
värav
šatlandzkaja
geata
liŭskaja
vǟrõd
łatyskaja
vārti
łathalskaja
 
litoŭskaja
var̃tai
dackaja
låge
menskaja
giat
biełaruskaja
брама +, вароты
brama +, varoty
kašubskaja
ùlëca +, dwiérzniô
irlandzkaja
geata
fryskaja
 
valijskaja
clwyd +, giât
anhielskaja
gate
polskaja
brama
kornskaja
yet +, porth
niderlandzkaja
poort
nižniełužyckaja
wrota
vierchnie­łužyckaja
wrota
bretonskaja
dor-dal +, dor-borzh
maskalskaja
ворота
(vorota)
niamieckaja
Pforte
ukrainskaja
ворота
(vorota)
luksemburskaja
Paart
českaja
brána
słavackaja
brána
francuskaja
portail
krymska­tatarskaja
araba qapı
vuhorskaja
kapu
retaramanskaja
portal
rumynskaja
poartă
słavienskaja
dvoriščna vrata
fryulskaja
 
charvackaja
dvorišna vrata +, kapija
serbskaja
капија
kapija
halicyjskaja
portelo
baskonskaja
langa
katalonskaja
 
italjanskaja
cancello
baŭharskaja
капия
(kapiya)
makiedonskaja
капија
(kapija)
karsykanskaja
porta
albanskaja
portë
tureckaja
avlu kapısı
hišpanskaja
portón
partuhalskaja
portão
sardynskaja
arreccia
aksytanskaja
portalièra
hreckaja
αυλόπορτα
tamaziht
 
arabskaja
بوابة
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
tür
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« božaja karoŭka    |    brat »

kielckija

šatlandzkajageata
irlandzkajageata
menskajagiat
valijskajaclwyd +, giât
kornskajayet +, porth
bretonskajador-dal +, dor-borzh

ramanskija

partuhalskajaportão
halicyjskajaportelo
hišpanskajaportón
katalonskaja 
aksytanskajaportalièra
francuskajaportail
karsykanskajaporta
sardynskajaarreccia
italjanskajacancello
fryulskaja 
retaramanskajaportal
rumynskajapoartă

hiermanskija

iślandzkajahlið
farerskajaportur
švedzkajagrind
narveskaja nyn.grind
narveskaja bok.grind
dackajalåge
niamieckajaPforte
luksemburskajaPaart
vilamoŭskajatür
niderlandzkajapoort
fryskaja 
anhielskajagate

słavianskija

maskalskajaворота (vorota)
ukrainskajaворота (vorota)
biełaruskajaбрама +, вароты / brama +, varoty
polskajabrama
kašubskajaùlëca +, dwiérzniô
nižniełužyckajawrota
vierchnie­łužyckajawrota
českajabrána
słavackajabrána
słavienskajadvoriščna vrata
charvackajadvorišna vrata +, kapija
serbskajaкапија / kapija
makiedonskajaкапија (kapija)
baŭharskajaкапия (kapiya)

bałtyjskija

litoŭskajavar̃tai
łathalskaja 
łatyskajavārti

fina-vuhorskija

liŭskajavǟrõd
estonskajavärav
finskajaportti
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajakapu

ciurskija

krymska­tatarskajaaraba qapı
tureckajaavlu kapısı

baskonskajalanga
albanskajaportë
hreckajaαυλόπορτα
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.