iślandzkaja
sársauki +, verkur
finskaja
kipu
farerskaja
pína
narveskaja
(nynorsk)

smerte
švedzkaja
smärta
narveskaja
(bokmål)

smerte
estonskaja
valu
šatlandzkaja
pian
liŭskaja
val
łatyskaja
sāpes
łathalskaja
suope
litoŭskaja
skaũsmas
dackaja
smerte
menskaja
pian
biełaruskaja
боль
bol
kašubskaja
ból
irlandzkaja
pian
fryskaja
pine
valijskaja
gwayw
anhielskaja
pain
polskaja
ból
kornskaja
dolor
niderlandzkaja
pijn
nižniełužyckaja
ból
vierchnie­łužyckaja
ból +, bolosć
bretonskaja
gloaz
maskalskaja
боль
(bol’)
niamieckaja
Schmerz
ukrainskaja
біль
(biľ)
luksemburskaja
Péng
českaja
bolest
słavackaja
bolesť
francuskaja
douleur
krymska­tatarskaja
ağrı
vuhorskaja
fájdalom
retaramanskaja
dolur
rumynskaja
durere
słavienskaja
bolečina
fryulskaja
dolôr
charvackaja
bol
serbskaja
бол
bol
halicyjskaja
dor
baskonskaja
min
katalonskaja
dolor
italjanskaja
dolore
baŭharskaja
болка
(bolka)
makiedonskaja
болка
(bolka)
karsykanskaja
dulore
albanskaja
dhembje
tureckaja
ağrı
hišpanskaja
dolor
partuhalskaja
dor
sardynskaja
dolore
aksytanskaja
dolor
hreckaja
πόνος
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
tbatija
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
bávččas
« bočka    |    boty »

kielckija

šatlandzkajapian
irlandzkajapian
menskajapian
valijskajagwayw
kornskajadolor
bretonskajagloaz

ramanskija

partuhalskajador
halicyjskajador
hišpanskajadolor
katalonskajadolor
aksytanskajadolor
francuskajadouleur
karsykanskajadulore
sardynskajadolore
italjanskajadolore
fryulskajadolôr
retaramanskajadolur
rumynskajadurere

hiermanskija

iślandzkajasársauki +, verkur
farerskajapína
švedzkajasmärta
narveskaja nyn.smerte
narveskaja bok.smerte
dackajasmerte
niamieckajaSchmerz
luksemburskajaPéng
vilamoŭskaja 
niderlandzkajapijn
fryskajapine
anhielskajapain

słavianskija

maskalskajaболь (bol’)
ukrainskajaбіль (biľ)
biełaruskajaболь / bol
polskajaból
kašubskajaból
nižniełužyckajaból
vierchnie­łužyckajaból +, bolosć
českajabolest
słavackajabolesť
słavienskajabolečina
charvackajabol
serbskajaбол / bol
makiedonskajaболка (bolka)
baŭharskajaболка (bolka)

bałtyjskija

litoŭskajaskaũsmas
łathalskajasuope
łatyskajasāpes

fina-vuhorskija

liŭskajaval
estonskajavalu
finskajakipu
paŭnoč­na­sa­am­skajabávččas
vuhorskajafájdalom

ciurskija

krymska­tatarskajaağrı
tureckajaağrı

baskonskajamin
albanskajadhembje
hreckajaπόνος
maltyjskajatbatija
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.