Vyjavy i słovy

Movy Eŭropy i śvietu ŭ vyjavach
Hulajcie i vyvučajcie novyja słovy albo praviercie svajo viedańnie leksyki dadzienaj movy.

Hulać Śpis słovaŭ Vašyja vyniki Rekordy