Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Taraškievizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki na biełaruskaj movie z narkamaŭki ŭ taraškievicu
Uviadzicie adras staronki  albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:    

Uviadzicie tekst na biełaruskaj na narkamaŭcy
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na taraškievicy
Bałta­Słaŭ / Taraškievizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.