Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Adšukaj pary
Movy Eŭropy i śvietu

Hulajcie i vyvučajcie novyja słovy albo praviercie svajo viedańnie leksyki dadzienaj movy.
Kab pačać, vybierycie dźvie movy:
Śpis dastupnych moŭnych par
Bałta­Słaŭ / Adšukaj pary
Copyright © 2017 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.