RU
 Русский
EN
 English
BY
 Беларуская
PL
 Polski
RomanizerCyr Lat
Online Cyrillic to Latin text and website converter
Language of the text romanization variant:
Enter a web address or type some text in the left box below:

Enter text in Tatar
Characters left: 1500
Text in Latin script
Tatar alphabet – transliteration table
Cyrillic scriptLatin script
192719992012
А аА а
А аƏ əÄ ä
Б бB b
В вV v
Г гG g (1)
Ƣ ƣ (2)Ğ ğ (2)
Д дD d
Е еE e (3)
Je je (4)Ye ye (4, 1)
Yı yı (4, 2)
Ё ёJo joYo yo
Ж жƵ ƶJ j
Җ җÇ çC c
З зZ z
Cyrillic scriptLatin script
192719992012
И иI iİ i
Й йJ jY y
К кK k (1)
Q q (2)
Л лL l
М мM m
Н нN n
Ң ңŅ ᶇÑ ñ
О оO o
Ө өӨ өÖ ö
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Cyrillic scriptLatin script
192719992012
Ү үY yÜ ü
Ф фF f
Х хX x
Һ һH h
Ц цTs ts
Ч чC cÇ ç
Ш шŞ ş
Ы ыЬ ьI ı
Ь ь(omitted)
Э эE e
Ю юJu ju (2)Yu yu (2)
Jy jy (1)Yü, yü (1)
Я яJa ja (2)Ya ya (2)
Jə jə (1)Yə yə (1)Yä yä (1)
NOTES
1 in words with front vowels;
2 in words with back vowels;
3 after consonants;
4 at the beginning of a word and after vowels.
sample in Tatar:
Муса Җәлил (1906–1944)
Ирек

Musa Cälil (1906–1944)
İrek
Cyrillic script
Кая гына башым куйсам да,
Кайгы талый йөрәк итемне.
Кич ятсам да, иртә торсам да,
Әллә нәрсәм җитми шикелле.

Аяк-кулым бөтен бөтенен,
Буй-сынның да сизмим кимлеген,
Бар нәрсәм дә җитә җитүен,
Житми бары иркем — хөрлегем.

Үзем теләп йөртер булмагач,
Юк аягым минем, юк кулым.
Нәрсә соң ул, иркем булмагач,
Бар булуым белән юклыгым.

[…]
Latin script
Zamanälif 2012
Qaya ğına başım quysam da,
Qayğı talıy yöräk itemne.
Kiç yatsam da, irtä torsam da,
Ällä närsäm citmi şikelle.

Ayaq-qulım böten bötenen,
Buy-sınnıñ da sizmim kimlegen,
Bar närsäm dä citä citüyen,
Jitmi barı irkem — xörlegem.

Üzem teläp yörter bulmağaç,
Yuq ayağım minem, yuq qulım.
Närsä soñ ul, irkem bulmağaç,
Bar buluım belän yuqlığım.

[…]
Musa Cәlil (1906–1944)
İrek

Musa Çәlil (1906–1944)
Irek
Latin script
yaŅalif 1999
Qaya ğına başım quysam da,
Qayğı talıy yөrәk itemne.
Kiç yatsam da, irtә torsam da,
Әllә nәrsәm citmi şikelle.

Ayaq-qulım bөten bөtenen,
Buy-sınnıᶇ da sizmim kimlegen,
Bar nәrsәm dә citә citüyen,
Jitmi barı irkem — xөrlegem.

Üzem telәp yөrter bulmağaç,
Yuq ayağım minem, yuq qulım.
Nәrsә soᶇ ul, irkem bulmağaç,
Bar buluım belәn yuqlığım.

[…]
Latin script
jaŅalif 1927
Qaja ƣьna başьm qujsam da,
Qajƣь talьj jөrәk itemne.
Kic jatsam da, irtә torsam da,
Әllә nәrsәm çitmi şikelle.

Ajaq-qulьm bөten bөtenen,
Buj-sьnnьᶇ da sizmim kimlegen,
Bar nәrsәm dә çitә çityjen,
Ƶitmi barь irkem — xөrlegem.

Yzem telәp jөrter bulmaƣac,
Juq ajaƣьm minem, juq qulьm.
Nәrsә soᶇ ul, irkem bulmaƣac,
Bar buluьm belәn juqlьƣьm.

[…]
Romanizer – Copyright © 2014 BALTOSLAV. All rights reserved.