Овај сајт користи Гоогле колачиће за персонализацију огласа и анализу промета. Информације о коришћењу нашег сајта такође делимо са Гоогле-ом. Погледајте детаље.
Латинизатор
Алат за конвертовање текстова и интернетских страница из ћирилице у латиницу
Језик текста
Унесите веб адресу или унесите текст у лево поље испод:

Унесите текст на узбечком на ћирилици
Преостало знакова: 1500
Текст на латиници
узбечка абецеда – табела транслитерације
ћирилицалатиница
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Д дD d
Е еE e(1) Ye ye(2)
Ё ёYo yo
Ж жJ j
З зZ z
И иI i
Й йY y
К кK k
ћирилицалатиница
Л лL l
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Ф фF f
Х хX x
Ц цS s
ћирилицалатиница
Ч чÇ ç
Ш шŞ ş
Ъ ъ(апостроф)
Ь ь(изоставља се)
Э эE e
Ю юYu yu
Я яYa ya
Ў ўOʻ oʻ
Қ қQ q
Ғ ғGʻ gʻ
Ҳ ҳH h
НАПОМЕНЕ
1 иза сугласника;
2 на почетку речи и иза самогласника;
Балто­Слав / Латинизатор
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Сва права задржана.
Све употребљене слике припадају јавном домену.