Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na uzbeckaj movie kirylicaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
uzbecki alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Д дD d
Е еE e(1) Ye ye(2)
Ё ёYo yo
Ж жJ j
З зZ z
И иI i
Й йY y
К кK k
kirylicałacinka
Л лL l
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Ф фF f
Х хX x
Ц цS s
kirylicałacinka
Ч чÇ ç
Ш шŞ ş
Ъ ъ(apostraf)
Ь ь(apuskajecca)
Э эE e
Ю юYu yu
Я яYa ya
Ў ўOʻ oʻ
Қ қQ q
Ғ ғGʻ gʻ
Ҳ ҳH h
zaŭvahi
1 paśla zyčnych;
2 na pačatku słova i paśla hałosnych;
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.