Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na ukrainskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
ukrainski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
IrečekŁazinskiaficyjny
А аА а
Б бB b
В вV vW wV v
Г гH h
Ґ ґG g
Д д
Дь дь
D d
Ď ď
D d
Е еE e
Є єJe je(1), ie(2), e(3)Ye ye(4), ie(5)
Ж жŽ žŻ żZh zh
З з
Зь зь
Z z
Ź ź
Z z
И иY y
І іI i
kirylicałacinka
IrečekŁazinskiaficyjny
Ї їJi jiYi yi(3), i(4)
Й йJ jY y
К кK k
Л л (6)
Л л (7)
Ль ль
L l
L l
Ľ ľ
Ł ł
L l
L l
L l
М мM m
Н н
Нь нь
N n
Ń ń
N n
О оO o
П пP p
Р р
Рь рь
R r
Ŕ ŕ
R r
С с
Сь сь
S s
Ś ś
S s
kirylicałacinka
IrečekŁazinskiaficyjny
Т т
Ть ть
T t
Ť ť
T t
У уU u
Ф фF f
Х хCh chKh kh
Ц ц
Ць ць
C c
Ć ć
C c
Ч чČ čCz czCh ch
Ш шŠ šSz szSh sh
Щ щŠč ščSzcz szczShch shch
Ь ьˊ
Ю юJu ju(1), iu(2), u(3)Yu yu(4), iu(5)
Я яJa ja(1), ia(2), a(3)Ya ya(4), ia(5)
'(apuskajecca)
zaŭvahi
1 na pačatku słova, paśla hałosnych i paśla apostrafa;
2 paśla zyčnych (u łazinskaha aprača л);
3 u łazinskaha paśla л;
4 na pačatku słova;
5 nie na pačatku słova;
6 nie pierad є, i, ю, я, ьo.
7 pierad є, i, ю, я, ьo.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.