Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na tatarskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
tatarski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
192719992012
А аА а
А аƏ əÄ ä
Б бB b
В вV v
Г гG g (1)
Ƣ ƣ (2)Ğ ğ (2)
Д дD d
Е еE e (3)
Je je (4)Ye ye (4, 1)
Yı yı (4, 2)
Ё ёJo joYo yo
Ж жƵ ƶJ j
Җ җÇ çC c
З зZ z
kirylicałacinka
192719992012
И иI iİ i
Й йJ jY y
К кK k (1)
Q q (2)
Л лL l
М мM m
Н нN n
Ң ңŅ ᶇÑ ñ
О оO o
Ө өӨ өÖ ö
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
kirylicałacinka
192719992012
Ү үY yÜ ü
Ф фF f
Х хX x
Һ һH h
Ц цTs ts
Ч чC cÇ ç
Ш шŞ ş
Ы ыЬ ьI ı
Ь ь(apuskajecca)
Э эE e
Ю юJu ju (2)Yu yu (2)
Jy jy (1)Yü, yü (1)
Я яJa ja (2)Ya ya (2)
Jə jə (1)Yə yə (1)Yä yä (1)
zaŭvahi
1 u słovach z piarednimi hałosnymi;
2 u słovach z zadnimi hałosnymi;
3 paśla zyčnych;
4 na pačatku słova i paśla hałosnych.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.