Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na turkmenskaj movie kirylicaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
turkmenski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
А аA a
Б бB b
В вW w
Г гG g
Д дD d
Е еE e, Ýe ýe
Ё ёÝo ýo
Ж жŽ ž
Җ җJ j
З зZ z
И иI i
Й йÝ ý
kirylicałacinka
К кK k
Л лL l
М мM m
Н нN n
Ң ңŇ ň
О оO o
Ө өÖ ö
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
kirylicałacinka
Ү үÜ ü
Ф фF f
Х хH h
Ц цTs ts
Ч чÇ ç
Ш шŞ ş
Ы ыY y
Э эE e
Ә әÄ ä
Ю юÝu ýu
Я яÝa ýa
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.