Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na serbskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
serbski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Д дD d
Ђ ђĐ đ
Е еE e
Ж жŽ ž
З зZ z
И иI i
kirylicałacinka
J jJ j
К кK k
Л лL l
Љ љLj lj
М мM m
Н нN n
Њ њNj nj
О оO o
П пP p
Р рR r
kirylicałacinka
С сS s
Т тT t
Ћ ћĆ ć
У уU u
Ф фF f
Х хX x
Ц цC c
Ч чČ č
Џ џDž dž
Ш шŠ š
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.