Овај сајт користи Гоогле колачиће за персонализацију огласа и анализу промета. Информације о коришћењу нашег сајта такође делимо са Гоогле-ом. Погледајте детаље.
Латинизатор
Алат за конвертовање текстова и интернетских страница из ћирилице у латиницу
Језик текста варијанта транслитерације:   ч ш ю я =
Унесите веб адресу или унесите текст у лево поље испод:

Унесите текст на руском језику
Преостало знакова: 1500
Текст на латиници
руска азбука – табела транслитерације
ћирилицаваријанта транслитерације
енглескинаучнипољски
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гG g
Д дD d
E eE eJe je1 ie2 e3
Ё ёYo yoJo joJo jo1 io2 o3
Ж жZh zhŽ žŻ ż
З зZ z
И иI i
ћирилицаваријанта транслитерације
енглескинаучнипољски
Й йY yJ j
К кK k
Л лL lŁ ł4 L l5
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Ф фF f
ћирилицаваријанта транслитерације
енглескинаучнипољски
Х хKh khH hCh ch
Ц цTs tsC c
Ч чCh chČ čCz cz
Ш шSh shŠ šSz sz
Щ щShch shchŠč ščSzcz szcz
Ъ ъ(изоставља се)
Ы ыY y
Ь ь’ (апостроф)ˊ (акут)
Э эÈ èE e
Ю юYu yuJu juJu ju1 iu2 u3
Я яYa yaJa jaJa ja1 ia2 a3
НАПОМЕНЕ
1 на почетку речи, иза сугласника те иза ъ и ь;
2 иза сугласника осим л;
3 иза л;
4 испред сугласника, испред а, о, у, ы и на крају речи;
5 испред е, ё, и, ь, ю, я.
Балто­Слав / Латинизатор
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Сва права задржана.
Све употребљене слике припадају јавном домену.