Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:   ч ш ю я =
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na maskalskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
maskalski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гG g
Д дD d
E eE eJe je1 ie2 e3
Ё ёYo yoJo joJo jo1 io2 o3
Ж жZh zhŽ žŻ ż
З зZ z
И иI i
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
Й йY yJ j
К кK k
Л лL lŁ ł4 L l5
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Ф фF f
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
Х хKh khH hCh ch
Ц цTs tsC c
Ч чCh chČ čCz cz
Ш шSh shŠ šSz sz
Щ щShch shchŠč ščSzcz szcz
Ъ ъ(apuskajecca)
Ы ыY y
Ь ь’ (apostraf)ˊ (akut)
Э эÈ èE e
Ю юYu yuJu juJu ju1 iu2 u3
Я яYa yaJa jaJa ja1 ia2 a3
zaŭvahi
1 na pačatku słova, paśla hałosnych i paśla ъ i ь;
2 paśla zyčnych aprača л;
3 paśla л;
4 pierad zyčnymi, pierad а, о, у, ы i na kancy słova;
5 pierad е, ё, и, ь, ю, я.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.