Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:   ч ш ю я =
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na maskalskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
maskalski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гG g
Д дD d
E eE eJe je1 ie2 e3
Ё ёYo yoJo joJo jo1 io2 o3
Ж жZh zhŽ žŻ ż
З зZ z
И иI i
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
Й йY yJ j
К кK k
Л лL lŁ ł4 L l5
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Р рR r
С сS s
Т тT t
У уU u
Ф фF f
kirylicavaryjant łacinizacyi
anhielskinavukovypolski
Х хKh khH hCh ch
Ц цTs tsC c
Ч чCh chČ čCz cz
Ш шSh shŠ šSz sz
Щ щShch shchŠč ščSzcz szcz
Ъ ъ(apuskajecca)
Ы ыY y
Ь ь’ (apostraf)ˊ (akut)
Э эÈ èE e
Ю юYu yuJu juJu ju1 iu2 u3
Я яYa yaJa jaJa ja1 ia2 a3
zaŭvahi
1 na pačatku słova, paśla hałosnych i paśla ъ i ь;
2 paśla zyčnych aprača л;
3 paśla л;
4 pierad zyčnymi, pierad а, о, у, ы i na kancy słova;
5 pierad е, ё, и, ь, ю, я.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.