Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi: љ њ =
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na makiedonskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
makiedonski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
školnyaficyjny
А аА а
Б бB b
В вV v
Г гG g
Ѓ ѓǴ ǵGj gj
Д дD d
Е еE e
Ж жŽ žZh zh
З зZ z
Ѕ ѕDz dz
И иI i
kirylicałacinka
školnyaficyjny
Ј јJ j
К кK k
Л лL l
Љ љLj lj / ĹÍLj lj
М мM m
Н нN n
Њ њNj nj / Ń ńNj nj
О оO o
П пP p
Р рR r
kirylicałacinka
školnyaficyjny
С сS s
Т тT t
Ќ ќḰ ḱKj kj
У уU u
Ф фF f
Х хH h
Ц цC c
Ч чČ čCh ch
Џ џDž džDj dj
Ш шŠ šSh sh
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.