Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi: љ њ =
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na makiedonskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
makiedonski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
školnyaficyjny
А аА а
Б бB b
В вV v
Г гG g
Ѓ ѓǴ ǵGj gj
Д дD d
Е еE e
Ж жŽ žZh zh
З зZ z
Ѕ ѕDz dz
И иI i
kirylicałacinka
školnyaficyjny
Ј јJ j
К кK k
Л лL l
Љ љLj lj / ĹÍLj lj
М мM m
Н нN n
Њ њNj nj / Ń ńNj nj
О оO o
П пP p
Р рR r
kirylicałacinka
školnyaficyjny
С сS s
Т тT t
Ќ ќḰ ḱKj kj
У уU u
Ф фF f
Х хH h
Ц цC c
Ч чČ čCh ch
Џ џDž džDj dj
Ш шŠ šSh sh
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.