Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na armianskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
armianski alfabet – tablica translitaracyi
armianskaje piśmołacinka
ՈՒ ուU u
Ա աA a
Բ բB b
Գ գG g
Դ դD d
Ե եE e
Զ զZ z
Է էÊ ê
Ը ըƏ ə
Թ թT’ t’
Ժ ժŽ ž
Ի իI i
Լ լL l
Խ խX x
armianskaje piśmołacinka
Ծ ծC c
Կ կK k
Հ հH h
Ձ ձJ j
Ղ ղĠ ġ
Ճ ճČ č
Մ մM m
Յ յY y
Ն նN n
Շ շŠ š
Ո ոO o
Չ չČ’ č’
Պ պP p
Ջ ջJ̌ ǰ
armianskaje piśmołacinka
Ռ ռṘ ṙ
Ս սS s
Վ վV v
Տ տT t
Ր րR r
Ց ցC’ c’
Ւ ւW w
Փ փP’ p’
Ք քK’ k’
Օ օÒ ò
Ֆ ֆF f
ևev
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.