Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na biełaruskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
biełaruski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
klas.afic.arch.
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гH h (G g (1))
Ґ ґ (2)G g
Д дD d
Е еJe je (3), ie (4), e (5)
Ё ёJo jo (3), io (4), o (5)
Ж жŽ žŻ ż
З з
Зь зь
Z z
Ź ź
І іI i
Й йJ j
kirylicałacinka
klas.afic.arch.
К кK k
Л л (6)
Л л (7)
Ль ль
Ł ł
L l
L l
L l
L l
Ĺ ĺ
Ł ł
L l
L l
М мM m
Н н
Нь нь
N n
Ń ń
О оO o
П пP p
Р рR r
С с
Сь сь
S s
Ś ś
Т тT t
У уU u
kirylicałacinka
klas.afic.arch.
Ў ўŬ ŭ
Ф фF f
Х хCh ch
Ц ц
Ць ць
C c
Ć ć
Ч чČ čCz cz
Ш шŠ šSz sz
Ы ыY y
Ь ьˊ (ryska nad papiaredniaj litaraj)
Э эE e
Ю юJu ju (3), iu (4), u (5)
Я яJa ja (3), ia (4), a (5)
'(apuskajecca)
zaŭvahi
1 u słovach guzik, ganak, gont; apcyjanalna ŭ złučeńni litaraŭ -zg-, naprykład mazgi, miazga; u niekatorych zapazyčańniach;
2 tolki apcyjanalna ŭ taraškievicy;
3 na pačatku słova, paśla hałosnych, paśla apostrafa i paśla zyčnaha ў;
4 paśla zyčnych aprača ў (zaŭsiody) i aprača л (u klasyčnym i archaičnym pravapisie);
5 paśla л (u klasyčnym i archaičnym pravapisie);
6 nie pierad е, ё, i, ю, я.
7 pierad е, ё, i, ю, я.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.