Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu varyjant łacinizacyi:
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na baškirskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
baškirski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
192819992012
А аА а
А аƏ əÄ ä
Б бB b
В вV v
Г гG g
Ғ ғƢ ƣĞ ğ
Д дD d
Ҙ ҙР𬠼
Е еE e(1)
Je je(2)
E e(1)
Ye ye(2)
Ё ёJo joYo yo
Ж жƵ ƶJ j
З зZ z
И иI iİ i
Й йJ jY y
kirylicałacinka
192819992012
К кK k
Ҡ ҡQ q
Л лL l
М мM m
Н нN n
Ң ңŅ ᶇÑ ñ
О оO o
Ө өӨ өÖ ö
П пP p
Р рR r
С сS s
Ҫ ҫѢ ѣŚ ś
Т тT t
У уU u
kirylicałacinka
192819992012
Ү үY yÜ ü
Ф фF f
Х хX x
Һ һH h
Ц цTs ts
Ч чC cÇ ç
Ш шŞ ş
Ы ыЬ ьI ı
Ь ь(apuskajecca)
Э эE e
Ю юJu ju(3)
Jy jy(4)
Yu yu(3)
Yü, yü(4)
Я яJa ja(3)
Jə jə(4)
Ya ya(3)
Yə yə(4)
Ya ya(3)
Yä yä(4)
zaŭvahi
1 paśla zyčnych;
2 na pačatku słova i paśla hałosnych;
3 u słovach z zadnimi hałosnymi;
4 u słovach z piarednimi hałosnymi.
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.