Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na azerbajdž. movie kirylicaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
azerbajdžanski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гQ q
Ғ ғĞ ğ
Д дD d
Е еE e
Ә әƏ ə
Ж жJ j
З зZ z
И иİ i
kirylicałacinka
Ы ыI ı
J jY y
К кK k
Ҝ ҝG g
Л лL l
М мM m
Н нN n
О оO o
Ө өÖ ö
П пP p
Р рR r
kirylicałacinka
С сS s
Т тT t
У уU u
Ү үÜ ü
Ф фF f
Х хX x
Һ һH h
Ч чÇ ç
Ҹ ҹC c
Ш шŞ ş
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.