Овај сајт користи Гоогле колачиће за персонализацију огласа и анализу промета. Информације о коришћењу нашег сајта такође делимо са Гоогле-ом. Погледајте детаље.
Латинизатор
Алат за конвертовање текстова и интернетских страница из ћирилице у латиницу
Језик текста варијанта транслитерације: љ њ =
Унесите веб адресу или унесите текст у лево поље испод:

Унесите текст на македонском језику
Преостало знакова: 1500
Текст на латиници
македонска азбука – табела транслитерације
ћирилицалатиница
школсказванични
А аА а
Б бB b
В вV v
Г гG g
Ѓ ѓǴ ǵGj gj
Д дD d
Е еE e
Ж жŽ žZh zh
З зZ z
Ѕ ѕDz dz
И иI i
ћирилицалатиница
школсказванични
Ј јJ j
К кK k
Л лL l
Љ љLj lj / ĹÍLj lj
М мM m
Н нN n
Њ њNj nj / Ń ńNj nj
О оO o
П пP p
Р рR r
ћирилицалатиница
школсказванични
С сS s
Т тT t
Ќ ќḰ ḱKj kj
У уU u
Ф фF f
Х хH h
Ц цC c
Ч чČ čCh ch
Џ џDž džDj dj
Ш шŠ šSh sh
Балто­Слав / Латинизатор
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Сва права задржана.
Све употребљене слике припадају јавном домену.