Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kanvertar MFA (IPA)
Aŭtamatyčnaja transkrypcyja ŭviedzie­naha tekstu i veb-staronak u mižna­rodny fanetyčny alfabet (IPA)
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki  albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:    

Uviadzicie tekst na abchaskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst u mižnarodnym fanetyčnym alfabecie (IPA)
Bałta­Słaŭ / Kanvertar MFA (IPA)
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.