Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Vyjavy i słovy
Movy Eŭropy i śvietu ŭ vyjavach

Hulajcie i vyvučajcie novyja słovy albo praviercie svajo viedańnie leksyki dadzienaj movy.

[ hulać | śpis słovaŭ | Vašyja vyniki | rekordy ]
Filtravać śpis
Staronka
1
зӕвӕт 
абцас 
2
цӕсгом 
аблічча 
3
улӕфт 
адпачынак 
4
[+] 
адсотак 
5
ӕмбонд 
агароджа 
6
хъалгъӕн 
агрэст 
7
кӕсӕнцӕстытӕ 
акуляры 
8
кърандас 
аловак 
9
хъуына 
мох 
10
харбыз 
кавун 
11
херы, хецъро 
арэлі 
12
богал 
асілак 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<<
 
Bałta­Słaŭ / Vyjavy i słovy / Śpis słovaŭ
Vyvučeńnie aj movy biaspłatna. Hulać i vučyć ija słovy ŭ siecivie.
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.