Vyjavy i słovy
Movy Eŭropy i śvietu ŭ vyjavach

Hulajcie i vyvučajcie novyja słovy albo praviercie svajo viedańnie leksyki dadzienaj movy.

hulaćśpis słovaŭVašyja vynikirekordy


Vyvučeńnie abazynskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć abazynskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie abchaskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć abchaskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie adyhiejskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć adyhiejskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie ahulskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć ahulskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie aksytanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć aksytanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie albanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć albanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie anhielskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć anhielskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie arabskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć arabskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie armianskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć armianskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie asamskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć asamskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie asetynskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć asetynskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie avarskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć avarskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie azerbajdžanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć azerbajdžanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie baskonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć baskonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie baškirskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć baškirskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie baŭharskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć baŭharskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie benhalskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć benhalskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie biełaruskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć biełaruskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie bretonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć bretonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie charvackaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć charvackija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie čačenskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć čačenskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie českaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć českija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie čuvaskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć čuvaskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie dackaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć dackija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie erzianskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć erzianskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie esperantaaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć esperantaija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie estonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć estonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie farerskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć farerskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie finskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć finskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie francuskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć francuskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie fryskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć fryskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie fryulskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć fryulskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie halicyjskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć halicyjskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie hindziaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć hindziija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie hišpanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć hišpanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie hreckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć hreckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie hruzinskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć hruzinskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie idyšaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć idyšija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie indanezyjskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć indanezyjskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie inhuskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć inhuskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie irlandzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć irlandzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie iślandzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć iślandzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie italjanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć italjanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie iŭrytaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć iŭrytija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie jakuckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć jakuckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie japonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć japonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie javanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć javanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kabardyna-čarkieskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kabardyna-čarkieskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kałmyckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kałmyckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie karačajeva-bałkarskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć karačajeva-bałkarskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie karejskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć karejskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie karsykanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć karsykanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kašubskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kašubskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie katalonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć katalonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kazaskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kazaskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kitajskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kitajskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie komiaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć komiija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kornskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kornskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie krymska­tatarskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć krymska­tatarskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie kyrhyskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć kyrhyskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie łackaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć łackija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie łathalskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć łathalskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie łatyskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć łatyskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie litoŭskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć litoŭskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie liŭskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć liŭskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie luksemburskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć luksemburskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie makiedonskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć makiedonskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie makšanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć makšanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie małajskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć małajskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie maltyjskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć maltyjskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie manholskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć manholskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie maryjskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć maryjskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie maskalskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć maskalskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie menskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć menskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie narveskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć narveskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie nepalskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć nepalskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie niamieckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć niamieckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie niderlandzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć niderlandzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie nižniełužyckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć nižniełužyckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie partuhalskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć partuhalskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie paŭnoč­na­sa­am­skaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć paŭnoč­na­sa­am­skija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie persydzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć persydzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie polskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć polskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie retaramanskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć retaramanskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie rumynskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć rumynskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie serbskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć serbskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie słavackaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć słavackija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie słavienskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć słavienskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie šatlandzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć šatlandzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie švedzkaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć švedzkija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie tadžyckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć tadžyckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie tajskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć tajskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie tatarskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć tatarskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie tureckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć tureckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie turkmenskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć turkmenskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie udmurckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć udmurckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie ukrainskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć ukrainskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie uzbeckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć uzbeckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie valijskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć valijskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie vierchnie­łužyckaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć vierchnie­łužyckija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie vijetnamskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć vijetnamskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie vilamoŭskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć vilamoŭskija słovy ŭ siecivie.


Vyvučeńnie vuhorskaj movy biaspłatna. Hulać i vučyć vuhorskija słovy ŭ siecivie.
kolkaść słoŭ   najlepšy vynik   Vaš apošni vynik

U raspracoŭcy: hornamaryjskaja (92,8%)   tamilskaja (82,8%)   telugu (66,8%)   navacha (63,2%)   suachili (60,8%)   čarakijskaja (57,6%)   sardynskaja (56,8%)   lazhinskaja (52,4%)   darhinskaja (51,6%)   amcharskaja (47,2%)   karakałpackaja (43,6%)   sylheci (41,6%)   guarani (31,2%)   tabasaranskaja (28,8%)   puštu (28%)   chaŭsa (27,6%)  
832,8
Bałta­Słaŭ / Vyjavy i słovy
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.