Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kirylizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z łacinki ŭ kirylicu
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na uzbeckaj movie łacinkaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na kirylicy
uzbecki alfabet – tablica translitaracyi
łacinkakirylica
A aА а
B bБ б
D dД д
E eЕ е(1), Э э(2)
F fФ ф
G gГ г
H hҲ ҳ
I iИ и
J jЖ ж
K kК к
L lЛ л
łacinkakirylica
M mМ м
N nН н
O oО о
P pП п
Q qҚ қ
R rР р
S sС с
T tТ т
U uУ у
V vВ в
X xХ х
łacinkakirylica
Y yЙ й
Z zЗ з
Oʻ oʻЎ ў
Gʻ gʻҒ ғ
Sh shШ ш
Ch chЧ ч
ʼЪ ъ
Ye yeЕ е
Yo yoЁ ё
Yu yuЮ ю
Ya yaЯ я
Ts tsЦ ц
zaŭvahi
1 paśla zyčnych;
2 na pačatku słova i paśla hałosnych;
Bałta­Słaŭ / Kirylizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.