Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kirylizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z łacinki ŭ kirylicu
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na turkmenskaj movie łacinkaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na kirylicy
turkmenski alfabet – tablica translitaracyi
łacinkakirylica
A aА а
B bБ б
Ç çЧ ч
D dД д
E eЕ е
Ä äӘ ә
F fФ ф
G gГ г
H hХ х
I iИ и
łacinkakirylica
J jҖ җ
Ž žЖ ж
K kК к
L lЛ л
M mМ м
N nН н
Ň ňҢ ң
O oО о
Ö öӨ ө
P pП п
łacinkakirylica
R rР р
S sС с
Ş şШ ш
T tТ т
U uУ у
Ü üҮ ү
W wВ в
Y yЫ ы
Ý ýЙ й
Z zЗ з
Bałta­Słaŭ / Kirylizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.