Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kirylizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z łacinki ŭ kirylicu
mova tekstu g h ch = i y = ďa ľo ňu = dia lio niu = je =
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na słavackaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na kirylicy
Bałta­Słaŭ / Kirylizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.