Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kirylizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z łacinki ŭ kirylicu
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na charvackaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na kirylicy
charvacki alfabet – tablica translitaracyi
łacinkakirylica
A aА а
B bБ б
C cЦ ц
Č čЧ ч
Ć ćЋ ћ
D dД д
Dž džЏ џ
Đ đЂ ђ
E eЕ е
F fФ ф
łacinkakirylica
G gГ г
H hХ х
I iИ и
J jЈ ј
K kК к
L lЛ л
Lj ljЉ љ
M mМ м
N nН н
Nj njЊ њ
łacinkakirylica
O oО о
P pП п
R rР р
S sС с
Š šШ ш
T tТ т
U uУ у
V vВ в
Z zЗ з
Ž žЖ ж
Bałta­Słaŭ / Kirylizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.