Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Kirylizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z łacinki ŭ kirylicu
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na azerbajdž. movie łacinkaj
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na kirylicy
azerbajdžanski alfabet – tablica translitaracyi
łacinkakirylica
A aА а
B bБ б
C cҸ ҹ
Ç çЧ ч
D dД д
E eЕ е
Ə əӘ ә
F fФ ф
G gҜ ҝ
Ğ ğҒ ғ
H hҺ һ
łacinkakirylica
X xХ х
I ıЫ ы
İ iИ и
J jЖ ж
K kК к
Q qГ г
L lЛ л
M mМ м
N nН н
O oО о
Ö öӨ ө
łacinkakirylica
P pП п
R rР р
S sС с
Ş şШ ш
T tТ т
U uУ у
Ü üҮ ү
V vВ в
Y yЈ ј
Z zЗ з
Bałta­Słaŭ / Kirylizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.